muradlog1emre

yansimalar

'ÖMR'ümüzün 'SON' 'DEM'i 'SON' 'BAHARI'dır artık,

'MAZİ'ye bir 'BAK'ıver neler-neler 'BIRAK'tık,

'KÜS'erek 'AYRI'lırsak olur inan ki yazık,

'MAZİ'ye bir 'BAK'ıver neler-neler bıraktık..

Yine geçti bir 'CUMA AN'ı.!.'DUA'lar yapıldı veya 'YAP'ılamadı..

'KİMİ'lerine 'MÜBAREK' oldu, 'KİMİ'lerine ise Karanlık.!.

 Millet dalmış 'DÜNYA'lığa,neyi nasıl yaparım?

Hangi gerekli veya gereksiz'ALIŞ-VERİŞ'i yaparak.!.

'MUTLU'luğa 'ERİŞ'irim peşinde..

Kimileri 'ÇOCUĞU'nun derdi ile hemhal, kimileri 'EŞ'i,

kimileri 'İŞ'i, kimileri 'PARA'sızlığı, bazıları da

tam tersi 'ZEVKİ'nin doruğunda. Her'AN'ı 'DUA' ile

'GEÇİR'ememenin 'SIKINTI'sıdır bu.!. Eğer 'İÇ'in 'SIKINTI'lı,

'RUH'un 'HUZUR'suz ve duvara toslamış gibi kendini

'HİS'sediyorsan, herşey seni 'SIKIYOR'sa,

'MUTLU'luğu dışarıda arama.!. 'ÖZ'üne yönel.!.

'DUA'et.!. Sadece 'DUA'.!. Bak 'VİCDAN'ın nasıl

'HUZUR' bulacak, 'MAZİ'dekiler 'MAZİ'de kalacak.

Ortada 'SUÇ'layacağın 'KİMSE' olmayacak,

bütün 'BEDEN'in 'HUZUR' 'BUL'acak.
   

Selam Olsun 'CUMA AN'ını yaşayanlara,  'DÜNYA'lık her türlü gelen verilerden 'BEYN'in 'KARANLIK' bölümlerine 'İLTİCA' edenlere,  'GRİ' maddesini yükseltmek için uğraşanlara, çabalayanlara!

'SİZ'lere daha önce'BEYN'in Karanlık bölümlerini ve Gri maddeleri hakkında azda olsa bilgi vermiştim devamda edeceğim ama şimdi size 'BEYN'deki 'BEYAZ' maddeden kısaca bilgi vermek istiyorum.'BEYAZ' madde 'SİNİR' sistemimizin bir parçasıdır. 'BEYN'in farklı alanlarını birbirine bağlayarak,  yollar oluşturarak,  başka organlara komut vermek için iletişim kanalı ile yeni şeyler 'ÖĞREN'me,  karar alma ve 'DİKKAT'imizi toplamamızı etkileyen 'HAFIZA', 'DİL' ve dikkat üzerinde etkilidir.  Mesela dikkat eksikliği olan kişilerde 'BEYAZ MADDE' 'AZ'dır. Bu maddenin bozulma sebebi, 'GRİ' Maddenin de bozulması demektir.

Yine son yazdığım yazıda 'GAMA' dalgalarından bahsetmiştim. Bu yazımda da 'GAMA' Dalgalarından biraz detaylı bahsedip diğer 4 çeşit daha olan 'DALGA'lardan genel bir değerlendirme yapmaya çalışacağım. Buraya  bir nokta koyarak öteki dalga frekanslarından da kısaca bahsedeyim.

Bu 4 çeşit Dalga sırasıyla (DELTA–TETA–ALFA-BETA) isimli Dalga frekansları olup sadece 'NORMAL' 'İNSAN'ların 'BEYN' dalgasıdır ve bu 'BOYUT' içindir.

'ÖTEKİ' 'BOYUT'a geçiş ise Sadece 'GAMA' dalgalarıyla oluşmaktadır ki bunu çok iyi 'ANLA'mak gerekir!

Geçelim artık 'BEYN' 'DALGA'larının.! 'FREKANS' aralıklarına göre sıralanmasına:

1-'DELTA'dalgaları (1-4 hz) Derin 'UYKU' halindeki dalgalardır

2-'TETA'dalgaları (4-8 hz) İçselliği yani madde Ötesi boyutu temsil eden dalgalardır. Derin düşünüş ve sezgisel kuvvet bu frekansta 'CAN'lanır. Ressam, müzisyen ve sanatkârların etkilendiği dalgalardır.

3-'ALFA'dalgaları (8-13 hz) Dışsallıktan, içselliği geçişi yani madde boyuttan madde ötesi boyuta geçişi, aydınlanmadan önceki hazırlık evresini temsil eden dalgalardır.

4-'BETA'dalgaları (13-40 hz) Benlik, mantık, materyal düşünce, dışsallık düşünceleri veren dalgalardır.

'GAMA'dalgaları (40-100 hz) 'BEYN'imizde milyarlarca 'NÖRON'lar sürekli birbirleri ile bir iletişim içindedirler ve bir uçtan diğer uca elektrik 'İMPLUS'ları gönderip alırlar. Bu aktivite sonucunda her bir 'BEYN' dalgası belli bir frekans hızına bağlı olarak 'AN'lık değerlendirmeler ile değişiklik göstermektedir..Onun için her'AN'ki haliniz ile kendi 'DURUM'unuzu 'ANLA'madaki değişikliklerle.!.'FREKANS'larınız da yapacağınız oynamalar ile, SIÇRAMA'lar yapabilme,'BECERİ'lerinizi geliştirme 'OLASI'dır..Bizim için gerekli olan 'GAMA' dalga frekanslarına (40 hz) ulaşmak çok önemlidir.TÜM ÖZ'e 'ERMİŞ'lerin hep söylediği, oralardan bilgiler aktardığı, kısaca ölüm ötesi tabir edilen yerin sınırı 'GAMA' dalgasının en az 40-70 hz arasındaki frekansı ile oluşabildiği gerçeğidir. 100 hz Üzeri frekans ile 'AYDINLAN'anlar ise kendi 'KİTAB'ını 'YAZAN'lardır. Geçiş burasıdır. Aydınlanma buradan başlar, 'İLHAM'lar, 'BİLGİ'ler ve 'ÖLÜM' burada başlar ki 'İnsanlar 'UYKUDA'dır, 'ÖL'ünce 'UYAN'ırlar' uyarısını şimdi belki daha iyi 'ANLA'yabilirsiniz. Hatta 'ÖZ'e Ermiş 'UYARICI'lar hep 'Ölmeden evvel ölünüz' derler. İşte En önemli nokta burasıdır, bu geçiş yeridir ki Eğer becerebilenlerden olursanız karanlıktan aydınlığa çıkar artık 'BEDEN'sellikten kurtulursunuz.

Yukarıda kısaca bahsettiğim 4 dalga boyu senin bu boyuttaki bağlanmışlıkların, 'ŞARTLANMA'ların hayatın boyunca bağlanıp kaydından kurtulamadığın,  'TAPINDIĞIN' her ne ise olan, kendini bir birim olarak görme,'HİSSETME' halin,'KORKU'arın, 'BECERİKSİZLİK'lerin ki ilk dört sıradaki dalgalarla bunlardan kurtulman imkânsızdır. Kendindeki gücü ancak yine kendindeki 'BEYN' dalgalarını kullanarak yükseltir, 'DIŞ'sallıklarından 'ÖZ'üne, 'KARANLIK'tan 'AYDINLIK'a  'GAMA DALGALARI' ile geçiş yapabilirsin.

Allah'ım beni göz açıp kapayıncaya kadar bile nefsimle baş başa bırakma. Herhangi bir yerden bana GAFLET isabet ederse, orayı terk etmeyi nasip et. Nereden, kimden her ne şekilde olursa olsun, bana ulaşan 'DEDİ-KODU'yu benden 'UZAK' eyle. Ya 'RABB'i beni 'GAFLET' uykusundan uyandır. Lütuf ve Kerem'in ile bu DUA’yı kabul eyle.
   

    ANASAYFA         RAMAZAN-YANSIMALARI