muradlog1emre

yansimalar

'KENDİ'nize 'GÜN'lük 'YAŞAM' içinde 'SOR'un 'BAK'alım 'AŞAĞI'dakilerden en  çok hangisini 'KULLAN'ıyorsunuz:

Bu böyle.! O öyle.! Şu şöyle.!
Bu böyle mi.? O öyle mi.? Şu şöyle mi.?
Bu böyledir.! O öyledir.! Şu şöyledir.!
Bu Böyledir mi.? O öyledir mi.? Şu şöyle dir mi.?
Bu böyleymiş. O öyleymiş. Şu şöyleymiş.

Eğer şu ANki yaşam içinde 'SORGU MELEK'leri işlevini yapıp da 'SİZ'e 'SOR'duklarında, 'SİZ'lerin Cevabı yukarıdakilerden 'HANGİ'sine uyuyorda 'NET Cevaplar sizlerden çıkıyor.?

Eğer çıkmıyorsa 'DOST'um.!, bu 'AN'dan sonra artık bırakın birilerinden 'MEDET'ummayı 'İÇSEL'liğinize dönün, İç sesinizi dinleyin. Eğer soru soran iseniz 'AZAB'ınız bitmeyecektir.

Eğer 'BAŞKA'larının 'SÖZ'leriyle 'YAŞAM'ınıza devam ediyorsanız, yine sonuç aynıdır.!.

Eskilerden 'NAKL'edilen ile 'VAKİT' geçiriyorsanız vah, vah, vah.!.

Eğer 'BİR'ileri 'SİZ'e söylüyor Siz 'TASDİK' ediyorsanız; 

Eğer görmeden gördüğüne inanmışsanız,vs,vs.. Şu an 'KABİR'desiniz de  farkında değilsiniz!

   

Son yazımda 'İNANÇ ASTROLOJİ'si olarak ismini koyduğum 'SİSTEM'le 'KENDİ'nizi 'TANI'yabilmenize ışık tutmak için yazılarıma devam etmek istiyorum..Bu sistemi 'ANLA'yabilmek için tabiiki 'ALGILAMA'sı kuvvetli bir 'BEYN'in 'OL'masıda gerekiyor..Bu sebebledir ki 'BEYN'in bazi özelliklerinin 'BİL'inmesinde de fayda vardir..Neleri yapıp neleri yapmamakla 'BEYN'imizin çalışma sistemini değiştirebildiğimizi nasip ölçüsünde  anlatmaya başlıyalım..

              İlk önce 'GRİ' maddeden bahsetmek istiyorum..Nedeni ise Gri Maddenin 'HİPOKAMPÜS'te bulunan 'HAFIZA', 'DUYGU'lar, 'KARAR VERME', 'BEŞ DUYU' ve 'KENDİ'ni 'KONTROL' edebilmeyi sağlayan duygusal algılara hitap ettiğini ve bu Gri maddenin beyinde 'BİLGİ İŞLEME' konusunda 'GÖREVLİ' olduğunu, bu maddeden üretilen tüm 'SİNYAL'lerin diğer alanlara gönderildiğini iyi 'KAVRA'yalım. Çünkü bu maddenin azalmasının sebepleri başında çeşitli frekanslara (Cep telefonları, televizyon, müzik vs.)  maruz kalma yatıyor ki azalması sonucunda HAFIZA' eksikliği, 'ALGILAMA' sorunları, 'HAREKET' kısıtlılığı ve 'BİZ'im için 'ÖNEMLİ' olan 'KİŞİ'yi 'KORKAK'lığa götürdüğü, 'BECERİKSİZ'leştirip kendini 'İTİBARSIZ'laştırmaya sürüklediği 'GERÇEĞİ'dir.

              İkinci anlamamız gereken 'BEYN'in tam merkezinde bulunan 'EPİFİZ BEZİ'dir..3.Göz diye tabir ettiğimiz kısaca normal 'GÖR'ebileceklerimizin 'ÖTESİ'nde kilerini 'ALGILA'yabilmemizi sağlayan ve sanki bir Radyo alıcısı gibi belli bir prosesle aktifleşerek dalga boylarındaki manaları değerlendiren bir ALICI ve sayısız yeni yeni manaları oluşturan bir CİHAZ gibidir..Bir 'ENERJİ' girdabıdır ve 'BEYN'in Radyo alıcısı gibi belirli bir süreç (proses) ile aktive olacak şekilde 'GAMA DALGASI'nı oluşturarak 'DÜŞÜNCE', 'DUYGU', 'BEYN'deki ilgili alanı ve zaman sürecine göre farklı özellikler barındırarak çalışır..Kişilerde 'Epifiz Bezi' yaklaşık 1-2 yaşına kadar büyür. Daha sonra 'STABİL' kalır. Ağırlığı 'ERGEN'likten itibaren yavaş yavaş artar. Temel biyolojik görevlerinden biri 'MELATONİN' salgılamaktır. 'ÇOCUK'larda bol miktarda bulunan 'MELATONİN'in ergenlikle birlikte üretimi 'AZALIR'.!.

GAMA DALGASI(40-70 Hz) Çok özellikli bir dalgadır ve bu dalgalar sizin en iyi hallerinizde 'KENDİ'nizin kim olduğunuzla ilgili bir 'İÇ'e yönelişin en yoğun olduğu durumlarda 'KENDİ'nizi tamamen 'MUTLU' hissettiğinizde ya da 'KONSANTRASYON'lu bir 'DUA' ile 'MUHABBET'le bütünleşip 'DÜŞÜN'düğünüzde, 'Gama dalgaları'nın üretimini yaratıyorsunuz demektir.. Şimdi buraya Lütfen dikkat edin.!..Gama dalgası hedeflenen düşünceye net odaklanma-konsantrasyon ve dikkatin sağlandığı, beyin dalgasının 40 hz.e çıkarıldığı yoğun bir dalga ile düşüncenin içeriğine bağlı olarak 'BEYN'in farklı alanlarını 'AKTİF'ler ve buna bağlı olarak farklı özellikler belirtiler görülür..

Gama dalgalarının oluşturduğu tüm bilgiler, ürettiği 'RUH'a yani holografik Dalga bedene yüklenmektedir.. 'DÜNYA' boyutunda yaptığınız bu çalışmalarla aslında Gama dalgasını en az 40 hz.den başlayıp daha yükseklere çıkartarak 'RUH'a yükleme yapmış oluyorsunuz ki eğer bu düşünce Bir 'AŞK TUTULMASI' ise ve sürekli devam eden düşünce aktifleşiyorsa, Aşk düşüncesi ve aşk bağımlılığı ortaya çıkar ve artık kişinin 'BEYN'indeki ilk tetikleyici Gama dalgasından daha kuvvetli olmayan hiçbir düşünce dalgası, 'AŞIK'a mutluluk vermez. Diğer bütün duygular onun yanında yavan kalır.  Neden buraya dikkat edin dedik şimdi cevabı geliyor.!.Eğer kişi 'ALLAH'a yönelirse, 'ALLAH AŞK'ından başka hiçbir şey tatmin etmez. 'BEYN'in yukarıda saydığımız alanlarında, 40 herz ve üstü bir yoğunluk oluşursa, 'SEZGİ'sel düşüncede ortaya çıkar ki bu 'AN'larda 'İLHAM' açığa çıkar..Aynı zamanda 'RUH MOLEKÜLÜ' diye bilinen Dimetiltriptamin (DMT) de 'AÇIĞA' çıkarak 'ZAMAN'lar içinde harekete geçer kendinizi 'DAR'lıktan kurtarıp 'HÜR' olursunuz. Bu bilinç farkındalığı ve konsantrasyon gücünüzü arttırmak için, içinize (ÖZ) yönelik  'GECE İBADET'ler yapabilir, 'ZİKİR'ler çekebilir 'DUA'lar edebilir, 'MUHABBET'ler ile yoğrulmuş bir programla 'MUTLU'luğun 'DIŞ'sal değil 'İÇ'sel olduğunu net olarak 'ANLA'rsınız.

            Gelelim üçüncü anlamanız gereken.!.'KENDİ'nizi 'TANI'madaki 'SİZ'lere sunduğum ve ismini İNANÇ ASTROLOJİ koyduğum sistem ile hangi yaşınızda sizlere ulaşan 'HİDAYET NUR'larının.!. Normal doğum horoskopunuzda sizlere anlattığım gibi ilerletilerek ortaya çıkarılan haritayı okuyabilerek 'KENDİ'nizi 'TANI'yabilmenizdir..Hiçbiriniz İnanç  astrolojisini nasıl okuyacağınızı Tabii ki bilmiyorsunuz. Sabırla Biz sizlere anlatacağız. Sizlerde sabırla öğrenmeye çalışacaksınız nasip ölçüsünde.

   

    ANASAYFA         RAMAZAN-YANSIMALARI