muradlog1emre

yansimalar

   

'DOST'ar 'SÜRÜ PSİKOLOJİ'si (Bandwagon Effect) nedir? Araştırın.!.Toplumun %95 gibi olan kesiminden misiniz? Yoksa %5’lik olan kendi hür düşüncesiyle yaşayanlardan mı?Sürü psikolojisi (Bandwagon Effect) en çok hangi alanda kişiyi etki altına alır.(Müzik,Moda,İnanç) Günümüzde sosyal medya? Öncelikle bunlar içinde sizlerin etkilendiği alanı bulun! Çocuklarınıza bakın. Onlar hangi alanda etki altındalar? Kurtulmanın yöntemi var mı? 'DÜŞÜN'en 'BEYN'lere jimnastik olsun.

'DÜŞÜN'en 'BEYN'lerde 'KELİME'ler gelişir, artar ve kişi hangi şeyle uğraşıyorsa onunla ilgili 'BİLGİ'sinde kat ve kat artış olur. Normal sıradan günlük hayatta yaşam süren 'SÜRÜ' halinde yaşayanlarda kelime sayısı en fazla 600 kelimedir ki bu üst seviyedir. Çoğunluğu 200 kelime ile  bir 'ÖMÜR' tüketir de yaşadığını 'ZAN'eder 'GARİB'im. Oysa 'DÜŞÜN'en 'BEYN'ler de bu durum en az 2000 kelime ile başlar ve artık öğrendiği bölüme göre bu 20 binlere kadar ve hatta 200 binlere kadar çıkar. Bu durumda tabii ki 'SÜRÜ' halinde yaşayanın kelime hazinesi az olduğundan, 'DÜŞÜN'en 'BEYN'in en az 2000 ve üstü olan 'KELİME'lerini anlayamaz. Bu durumda 'DÜŞÜN'en 'BEYN'ler 'ANLA-Ş-I-LA-MAZ'lar..!..'ANLA-ŞI-LAMI-YA-CAK'lardır da...Tabii ki tercih 'SİZ'lerin!

Ey 'DOST' Duy sesimi.!.

   
   

Tüm 'İNSAN'lar, seni kendi 'MENFAAT'i için ister. Bu 'İNSAN'lar 'BABA'n, 'ANNE'n, 'EŞ'in, 'ÇOCUK'ların, 'KARDEŞ'lerin, 'HISIM-AKRABA'n, 'ARKADAŞ'ın hatta en yakın 'DOST'un olsun değişmez. Oysa 'ALLAH' 'SEN'i, 'SEN'in 'MENFAAT'in için 'İSTER'.!.Bir 'ANLA'yabilsek.!. Bu düşünce ile herAN hareket edip 'İNSAN' düşüncesinden 'ALLAH' düşüncesi gibi düşünebilsek.!.Sadece seni senin menfaatini isteyecek şekilde bir yaşam şekline geçsek!                 

Ne dersiniz!

Bu 'AN'dan sonra hep bu 'DÜŞÜNCE' ile 'YAŞAM'aya 'BAŞLA'sak.!.

'DENEME'ye 'BAŞLA'yalım mı? Denemeye dahi teşebbüs edenlere, niyetlerine girenlere, farkı fark edenlere 'RABB'im kolaylaştırsın.

Bu yazdıklarım iyi anlaşılırsa belki bu AN’dan sonraki AN’larda her birim, 'BİLGİ' tabanını değiştirmeye yönelik bir çaba içine belki girebilir. Bizim de 'ÇABA'mız bu 'YÖN'dedir. Sizler için yine sizin için. Biliyoruz ki herkesin 'KENDİ'ne göre bir 'DOĞRU'su vardır ve bu 'DOĞRU' yine kendinizdeki 'BİLGİ' tabanına göre olduğudur.  Doğrudur ve biz kimsenin 'DOĞRU'suna 'YANLIŞ'ına karışamayız-karışmıyoruzda. Yine biz biliyoruz ki 'BİLGİ' tabanı değiştikçe kişinin kendindeki doğrusu da değişir. Bu durumda herkes kendi doğrusuna göre 'YAPTIKLARI'nın sonucunu yaşayacağı için artık seçimler kendinize kalmış. 'YARADAN'da 'SEN'de, 'YAŞATAN'da 'UNUTMA'.! 

Aktif bir 'BEYN' sürekli yeni düşüncelere 'AÇIK'tır.'BEN'liğin getirisi ise 'HAYAL'lerdir.

   

 

    ANASAYFA         RAMAZAN-YANSIMALARI