muradlog1emre

yansimalar

Yürü be 'HEY''ŞAŞKIN' yürü, 'YOL'un bilinsin,

'BİR' ileri 'İKİ' geri 'O'lan 'SİSTEM'in değişsin.!.

'AN' ve 'AN' Adem Misali 'CENNET'’te iken,

'YANLIŞ' düşüncelere dalıp 'YER'yüzüne inersin.!.

Tekrar Cenneti kazanmak için herAN Dua eder,

Beşyüz sene diyar-diyar gezersin.!.

BirAN sonra İbrahim misali 'YARADAN'ını,

'GÜNEŞ','AY','YILDIZ'larda ararsın.!.

İlla 'RABB'ini göreyim diye Musa misali,

'TUR' Dağı'na çıkar 'ON EMİR' ile dönersin.!.

Yine bir ileri iki geri olan sisteminde 'İSA' misali,

Yeryüzü biter, artık uçuşa geçersin.!.

Oysa 'ANA''SİSTEM'inde 'TEK' sistem olan,

'MUHAMMED''i sistemine neden geçmezsin?.

Bu sırra vakıf olmak için illa,Bir Garip Murad’ımı beklersin?.

Eğer bekliyorsan 'DOST MURAD' tavsiyesini,

Kendi özüne neden 'DÖN'mezsin?.

       'GEN'lerinizin nereye dayandığını bilmemekle beraber 'TÜRK' ırkı olarak kabulümüzden yola çıkarsak bu gün inancımız olan İslamiyet’in 'TÜRK'lerin eski inancı olan TENGRİ (Gök Tanrısı) ile zamanımızda 'UPDATE' edilmiş bir yaşam şekli olduğunu fark ederiz. Eğer edemiyorsak zaten inancımızın hakiki anlamını hiçbir zaman da anlayamayacağız manası ortaya çıkar. Hz. İbrahim ile birlikte Tek olan Allah inancı Bilinci ortaya çıkmış, kişinin aklını kullanarak Allah’ı bulmasının ilk örneği Hz. İbrahim olmuştur. Bunun için de O’na Allah tarafından HALİL ismi verilmiştir. Günümüzde aklını kullananların ancak gerçek Allah’ı bulabilecekleri gerçeği ortaya çıkmıştır. Burası çok önemlidir! Derin düşünce ve tefekkür ile Aklınızla Allah’ı bulabilmek ancak Hz. İbrahim fıtratı üzere gerçekleşebilir. Çok tanrılı veya Gök tanrılı dinlerin günümüzde devam ettiği apaçık görülmektedir. Sizler kendilerinizin yaşam şeklindeki Taptıklarınızın ve 'TENGRİ' Dininden günümüze ulaşan Örf-Adetlerinizin listesini bir çıkartın. Bir de gerçek İslamiyet’in ne olduğunu, ne olmadığını araştırın. Yaşam şeklindeki yanlışlıkları bırakmakla aynı Hz. İbrahim’in yaptığı gibi önceki inandıklarınızı teker teker terk ederek gerçek Allah’ı bulabilir ve inancınızı yaşayabilirsiniz. Bu konular daha derinlemesine devam eder. Burada ancak bu kadarlık bir yazı ile sadece ön bilgi babında sizlerde açılım yapması açısından UYARI mahiyetinde bu yazıyı yazdık..

     'İNSAN'ın yaratılışında değişmez 'ÖZ' olarak doğal inanma yeteneği (fıtrat) bulunmaktadır. Bu doğal inanma yeteneği çocukluktan konuşma çağına kadar 'SAF' haliyle devam eder. Çocuk içinde yetiştiği toplumun dilini öğrenmeye ve kullanmaya başladığı 'AN’dan itibaren çevresel faktörlere göre şekil alarak belli bir 'DİN’i kimlik haline gelir. Eğer kendi yönünde sağlıklı bir gelişme gösterme imkânı bulursa Allah’a inanç ve bağlılıkla sonlanır ve kişinin bilincine ve karakterine göre ruhsal hayatını ve davranışlarını düzenleyici güçlü bir içsel 'HAL' haline gelir.Aksi durumda kişi ya kendi doğal dürtülerine ya da toplumsal arzulara ve ideolojilere 'TAPINMA’ya yönelir. Artık kişinin bağlı olduğu dini mezhep, grup ve cemaatler önemlidir. Çünkü 'DİN'i kimlik oluşumunda dini gruplar belirleyicidir. Din insanın 'İNANÇ' yönüyle değil, her yönüyle kısaca kişiliğinin bütünü ile alakalıdır. İnsanın ruhsal yaşantıları ve davranışları içerisinde din ile ilgili olmayan hiçbir alan yoktur. Bunun içindir ki öncelikle Hz. İbrahim’i iyi anlayıp onun fıtratı üzere yaşanılması gerekliliğini 'ANLA'maya çalışmak gerekir..Çünkü O henüz ergenlik döneminde iken, kendi toplumunun tapındığı gök cisimleri üzerine düşünerek sonunda Allah’ın varlığını AKIL ile bulabilmişti.

RNA yoluyla atalardan ulaşmış genetik bilgilerle anne karnında geçen 9 ay ve 0-3 yaş arası yaşanılanlar ileriki yaşta kendini net gösterir. Okuma-yazma, felsefe yapma, para kazanma-saklama, öğrenme, hatırlama, düşünme şekli ile gelişimini daima devam ettirir.Çocukluktaki bağırsak problemi (sindirim bozukluğu, asit, reflü, kabızlık vs.) ise o kişi ilerde korkak, depresif, stresli ruh halinde bir yaşam sürmesine neden olur. Stres ile bağırsak fonksiyonları arasında ve sinir sistemi ile mide bağırsak fonksiyonları arasında yakından ilişki vardır. Streste bazı moleküller bağırsak yüzeyindeki salgısını artırarak bağırsaktaki bakterilerin hareketlerini değiştirip ruh sağlığı bozuklukları oluşmasına sebebiyet verir.Kısaca anlayacağınız bağırsaklardaki mikroplar kişinin zihinsel belirtilerine ya da dengesizliğine sebebiyet verir.

Bir kişi kendisinin durumunu nasıl anlar? Bu soru devamlı sorulur. Size basit bir cevap vereyim. Anne karnındaki zamanda anne ne durumdaydı? Sosyolojik, psikolojik ve de nörolojik hali. Araştır, ondan sonra ilk 3 yaş içindeki yaşamını incele. Şu an ki durumun ortaya çıkar. 'ANLA'yana!

    Gayb’ın anahtarları yalnızca O’nun katındadır. Onları ancak O bilir. Karada ve Denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta Allah’ın bilgisi dâhilinde, Levh-i Mahfuz’da olmasın.    
 

    ANASAYFA         RAMAZAN-YANSIMALARI