muradlog1emre

yansimalar

Fe men ya’mel 'MİSKAL'-e 'ZERRE'tin 'HAYR'en yereh !!!
Kim zerre kadar Hayr yaparsa karşılığını görür !!!

    Değerli 'DOST'lar.! Yukarıda yazdığım Zilzal/7 olan bu ayeti dikkatlice 'OKU'manız ve üzerinde sorgulanılması gerekenleri sorgulamanız önemlidir. Şu içerisinde bulunduğumuz 'AY' itibariyle İnsan'lar 'Hayr'da yarış içinde 'OL'abilirler.. Kişinin öncelikle yaptığı, yapacağı 'Hayr'ın 'DIŞ'sal mı, 'İÇ'sel mi olduğunu sorgulaması gerekir. Her kim bu ayete muhatap olmuşsa artık zerre kadar yapacaklarını 'YAŞAM'ı içinde 'Hayr' için karşılıksız yapar. Sizler şimdiye kadar 'Hayr'ı hiç sorgulamadan yapmıştınız. Bunu 'OKU'duktan sonra artık anlarsınız ki 'Dış'sal olarakta, 'İç'sel olarakta 'Hayr' olunuyormuş diye..

   'ZİLZAL' sarsıntı, Deprem demektir.. Depremler sadece yeryüzünde sarsıntı olarak ortaya çıkar ve yıkımlar yaparlar. 'GÖR'ünen 'O' dur ki 'Dış'sal olarak kişi anlayamazsa 'Hayr'ı  kendisinde 'Şer' olarak ortaya çıkar. Bu boyut içindir..

    'DIŞ'sal olan 'Hayr' öncelikle 'NEFİS' için olur ki 'NEFS'ani olan 'HAYR' ise kişiye bir şey kazandırmaz.. Onlar, mallarını insanlara gösteriş olsun diye infak ederler 'UYARI'sı öyle  bir anlamlıdır ki 'KİŞİ' anlayamaz bile bu boyut itibarıyla.!. 'O' sadece Hayr yaptığını 'ZAN'eder.. Oysa kişi 'DIŞ'sal olarak yaptığı her 'HAYR'ı sadece karşılıksız, beklentisiz, gizli bir şekilde yaparsa zaten karşılığı yine kendisine 'ÖZ'üne dönerki, İçine, Özüne, Ruhuna, Gönlüne, Mutluluk, Huzur gelir ve öyle bir sarsılır ki kişi, onu hisseder.. Fakat Benliği, Egosu ve Nefsinden dolayı 'Hayr'larını anlatarak yaptığında ise.! dedi-kodu'sunun karşılığını bu boyutda 'NAM', 'ŞÖHRET', 'İTİBAR' olarak geri alır, bu da 'O' kişiye bir şey kazandırmaz.. Kişiye gelen her iyilik Allah'tan, kötülükte de kendisinden dir..

   'İÇ'e olan yönelmeyle ortaya çıkan 'HAYR' ise daha farklı bir durumdur. 'İhlas'lı 'Konsantrasyon'lu, 'SEVGİ' ile yapılan 'MUHABBET'li 'İÇ'e yöneliş durumunda 'O' An Kişide 'Frekans Dalga Boyları' yani Gama dalgaları açığa çıkarak 'AKTİF'leşir.. Bu Aktifleşme esnasında Kişi değişik 'HALL'ere girer, her Zerresi, her Hücresi sanki deprem oluyormuş gibi sarsılır ve bir enerjinin açığa çıkması 'O' An kaçınılmaz olur.. Bu enerji de her 'HÜCRE'de hissedilir ve yaşanılır ve bu enerjiyi içe aktarabilenler 'ÖZ'lerinde her 'ZERRE'ye ulaşırlar.. Yine Kendilerine 'HAYR'lı olarak geri döner.. Artık 'HAYR' 'İÇ'sel olarak her 'ZERRE'de açığa çıkar.!. Böylece  her 'ZERRE'ye nüfus etmiş olan 'HAYR' Kişiyi Farklı Farklı boyutlara taşır.. Sonuç olarak kısaca 'Fe men ya’mel 'MİSKAL'-e 'ZERRE'tin 'HAYR'en yereh' ayetiyle 'HALL' yaşayan Kişi artık her zerresinde, her hücresinde açığa çıkanla Boyutlar arası geçiş yapabilir, Mekansallıktan kurtulur. Önemli olan kişinin içe yönelişteki yaşadığı 'DEPREM'lerdir ki enerjinin açığa çıkması sonucunda sarsıntılar ile yine Kendinde olan çürüklerin(yanlış düşüncelerin) yıkılması gerekir.. Bunun içindir ki bu boyutta iken 'DIŞ'salda yaşanılan Depremin açığa çıkardığı sarsıntı ile Açığa çıkan enerjinin kullanılması ile 'İÇ'sel yükselişin her zerrede ortaya çıkışı ana düşünce 'OL'malıdır.. Zilzal Suresindeki bu ayetin anlamı bize göre kişiye 'HALL' yaşatmaktır ve bu ayetin anlamı üzerinde derin derin düşünülmesi gerekir..

    Mekansallıktan kurtulan Kişi Artık her 'ZERRE'de 'ALLAH'ın Vechini görür. 'TAPINMAK'tan kurtulup, Aşk, Sevgi, Muhabbet ile Mutlu bir yaşama geçer.. Düşünülen, ol denilen, yaşanılan ne varsa her şey 'HAYR' olur, yine 'ZERRE'de açığa çıkar. Tersi ise tabii ki 'ŞER' olur, anlaşılamadığı için sıkıntı verir, huzursuz eder, mutsuz eder..

     Sonuç olarak bu ayetin 'ZİLZAL' (zelzele, Deprem) suresinde geçmesi düşündürücüdür. Bizler 'HAYR' deyince hep 'DIŞ'sal olanları algılamışız, karşılık bekler gibi yapılan 'HAYR'’dan karşılık beklemişiz.. Bizim 'ANLA'yışımıza göre amaç 'İÇ'sel olan 'HAYR' ile 'ZERRE'de açığa çıkartmak için 'DIŞ'sallığın (Fravunluğun veya tersi Tanrıya tapınmanın, onu menun etmenin, mekanlılığın vs.vs..) karşıtı 'İÇ'sel (Sınırsızlığın,mutluluğun,Allahın Vechinin seyredildiği,Aşk, vs vs..) 'ÖZ'e yöneliş ve her 'ZERRE'ye yöneliş ile her 'ZERRE'de 'ALLAH'ın 'VECHİ'ni 'GÖR'ür hale gelmektir..İyi anlaşıla, üzerinde durula.!. 'ALLAH'ım.!. Beni iyilik yaptığında 'SEVİNEN', 'KÖTÜ'lük yaptığında ise hemen 'HATA'sını anlayıp 'TÖVBE' eden 'KUL'larından eyle!  

    ANASAYFA         RAMAZAN-YANSIMALARI