muradlog1emre

yansimalar

Gerçekten biz 'ADEM'oğullarını 'ŞEREF'li kıldık, onlara karada ve denizde kendilerini taşıyacak vasıtalar 'LUTF'ettik, onları temiz ve hoş nimetlerle 'RIZIK'landırdık ve onları yarattığımız varlıkların bir çoğundan 'ÜSTÜN' kıldık.

      Değerli 'DOST'lar.! daha önceki ile son yazdığım yazılarımda yaradılmış olarak yaratılmışların en şereflisi, üstünü, faziletlisi, en gelişmişi 'HALİFE' olan 'İNSAN'dan bahsetmiştim.. İnsan tertemiz bir 'FITRAT' üzeri Dünyaya gelir..Bu Temiz fıtrat aslında onun 'İÇ'selliğinde saklıdır. Her kişi biyolojik temele dayalı bir içselliğe sahiptir ve bu 'ÖZ' hiçbir etkiyle değişmez.. Fakat büyüyüp geliştikçe 'DIŞ'sal enerjiler etkisinden kendini kurtarması ve 'İÇ'selliğe doğru yolculuk yaparak 'ÖZ'ünü, 'İLİM'ini açığa çıkartması zorlaşmaktadır. İnsan dışsal olan herşeyden etkilenir ve yaşamı boyunca bu etkilerle yaşar.Her kişi belli bir amaçla yaratılmıştır. Aslında normal düşünce ile Kendini 'DIŞ'sal geliştirme isteği ile Tasavvuftaki 'İÇ'selliğe yönelerek kendini geliştirme ve 'İLİM'ini artırma 'İSTEK' olarak aynıdır lakin yöneliş farklıdır. 'DIŞ'sal etkilerin etkisinde kendini geliştirmiş bir insanda güzel ahlaklı, iyiliksever, Dürüst ve Doğru kişi olabilir.. Tasavvuf çalışmalarınla 'İÇ'selliğinle muhatap olanlarda da.. Anlamanız gereken şey İnsan Kişilikten ibaret değildir.. Kişi ancak 'ÖZ'ünle 'BİR' olunca, 'DIŞ'sal tüm etkileren sıyrıldıkça,'HÜR' olabilir ve 'ALEM'i 'SEYR' haline geçebilir..
     İnsan herAN değişiklik gösteren bir oluşum içindedir ve Dünyaya geldiği haliyle sabit kalan bir varlık degildir.Tasavvufi anlamda Boyutlar itibariyle 'NEFS', 'KALB', ve 'RUH' boyutundan söz edimektedir ve  Ahiret denilen boyut için Ruh sonsuz sınırsız 'ÖZ'dür.. Nefs ise terbiye edilesi, kontrol altına mutlaka alınılması gereken, insanlık için her türlü kötülüğün ana kaynağıdır..İnsan ancak  Nefsini arındırırsa yücelir.. Kalb ise mana olarak bilinmeyenleri Bilen, anlayan 'RUHSAL' bir varlıktır..
     İnsanı birde yaradılışlarına göre çeşitlendirmekte mümkündür ve 4 çeşittir;
1.ci çeşit insan türü 'ASİ'(Şaki) olanlardır.. Bunlar hem Asi hem Hissiz hemde Duygusuz kişilerdir. İnsanlık için hiç bir 'HAYR'ları yoktur..Nerede bir kötülük varsa oraya Doğru daha küçük yaşlarından itibaren koşarlar..120.ci gün RUH'un gelişi tabirinde ki 'O' an etkilerinden iyi etki alamamış nasipsiz kişilerdir..Yaradılış amaçlarına uygun Azap,Gazab ve Felaket bunların herAN ki özellikleridir..Ayette de Biz 'İNSAN'lardan birçoğunu 'CEHENNEM' için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, onlarla kavrayamazlar.! gözleri vardır, onlarla göremezler.! kulakları vardır, onlarla işitemezler.! İşte onlar hayvanlar gibidir.! hatta daha da şaşkındırlar da anlatılmak istenildiği gibi..
2.ci çeşit insan türü 'KALB'siz('Kör'Münafık) olanlardır..Bunlarda kabiliyet olarak hatiplik, güzel konuşma vardır ama sadece dillerindedir..Konuştuklarını etkileme, edebi sözleri ile kandırmaları bu kişiler için kolaydır..İnsan çeşitleri arasında Münafıklık alametleri olanların anlaşılması en zor kişilerdir..Bulundukları ortama hemen ayak uydurma kabiliyetleri vardır..Konuşmaları ile aldatmayacağı kişi yok gibidir.. İman edenlerle karşılaştıkları zaman İman ettik derler.. Şeytanlarıyla baş başa kalınca ise Biz sizinle beraberiz, ancak biz İman edenleri alaya almaktayız derler. Bunları ancak Manevi olarak 'KALP' gözü açık kişiler anlayabilir ve onlardan uzak durulması için uyarabilirler..
3.cü çeşit insan türü 'KALB'li(Kalb Gözü Açık,'Veli')olanlardır..Kendi 'HALL'erinde olması ilk göze çarpan özelliklerdendir.. HerAn 'KALB'en 'ZİKR' halindedirler.. Kimseyle hiç konuşmadıkları için saklı kalırlar.. Genellikle susmayı tercih ederler.. Bunlar en iyi 'DOST' 'SIR'daş kişilerdir..Herkes için hep 'HAYR' isterler..Ayette  bu kişiler hakkında; Onlar ki ayakta, otururken ve yanları üzere yatarken Allah’ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler ve derler ki: Rabbimiz.! Sen bunu boşa yaratmadın. Seni eksikliklerden uzak tutarız, bizi ateşin azabından koru.. diye herAN her yerde 'ZİKR'ederler..
4.cü çeşit insan türü 'SAF',Temiz,'ALLAH'ın sisteminin 'SIR'larına erişmiş nadir kişilerdendir.. Yaradılışlarında 'HADİ' ismi özelliği açık olarak Dünyaya gelmişlerdir.. Konuştuklarını etkiliyebilme Güçleri vardır. Bunlar Doğduklarından itibaren, büyümeye başladıklarında yani çocukluk yaşlarında bile fark edilirler.. Keskin bakışları vardır.. Akıllı, zeki, kabiliyetli, Doğru, Dürüst, Basiret Gözü açık dirayetli ve açık sözlü kişilerdir.. Muhabbetlerinde güzel üslub kullanırlar.. 'ALİM' sınıfındadırlar.. Her yerde 'SEVİLİP' 'SAYILIR'lar..
    Buraya kadar yazdıklarımdan da anlaşılacağı gibi Kuran'da  'YARADILMIŞ'ların en 'ŞEREFLİ'si (eşref-i mahlukat) olarak belirtilen 'İNSAN'ın 'OL'duğu söylenirken aynı zamanda da eğer 'SÖZ' dinlemez  ve 'AKIL'larını kullanamazlarsa 'İNSAN'arın en alçak ve kıymetsizi, en rezili (erzel-i mahlukat) olarak.! 'HAYVAN'.! gibi hatta daha da aşağılık olduklarının çeşitli defalarca söylenmiş olduğudur..  

    ANASAYFA         RAMAZAN-YANSIMALARI