muradlog1emre

yansimalar

'BEYİN' jimnastiği.  

Hz. Muhammed bir hadisinde şöyle buyurmuştur;

  Her devirde beni temsil eden 1 kişi;  
  Hz. İsa'yı temsil eden 3 kişi;  
  Hz. Musa’yı temsil eden 7 kişi;  
  Hz. İbrahim'i temsil eden 40 kişi;  
  Hz. Adem’i temsil eden 300 kişi vardır..  

Demekle neyi anlatmak istemiştir sizce?

     
Değerli 'DOST'lar; 'SİZ'lerin 'OKU'duklarınızı sindirebilmeniz için.! belli bir 'HAZM' ölçüsüne dikkat ederek, Nasip ölçüsünde bizden 'SIZAN'ları  sizlere sunuyorum.!. Bu sunumlarda 'OKU'maların nasıl yapıldığı çok önemlidir.. Genelde 'OKU'malar birkaç çeşittir ve 'OKU'nulan Kişinin sunduklarının daha önceden bilindik konulardan 'OL'ması ve hatta o konulara daha önceden bakılması, çalışılması sonucunda 'OKU'nulan herşeyin daha kolay anlaşılmasına neden olabilmektedir.. Bazı sunumlarda da 'SUNU'lanlar tamamen sunan kişinin kendisinden, kendi yaradılış özellikleri, kabiliyeti, yeteneği ve yaşantısı sonucu çıkan sızanlarla ilgili 'OL'duğundan, okuyucular bu seferde okuduktan sonra ancak bunları değerlendirme yoluna gitmektedirler..
    Biz.! sizlere şimdiye kadar sadece bizde açığa çıkanları nasip ölçüsünde dillendirdik ve bunlar daha ziyade hep nasihat şeklindeydi.. Bu nasihatler tabii ki bizdeki 'ARZ'a olan nasihatlerdi ve kişi ortaya çıkardıklarını yaşantıda uyguladığı sürece 'ARZ'dan 'ARŞ'a yükselir yani eski tabirle 'ERER' düşüncesinin hayata geçmiş şekliydi ve dahii yaradılış gayesinin açığa çıkmasıydı.. Bu nedenlede 'BİZ'e açılmışların 'SİZ'lerde ilk etapta karşılık 'BUL'amaması gayet normaldir.. 'BİZ'de bu yüzden 'KENDİMİ'zi.! sizlerin daha iyi anlaması için 'GARİB' olarak tanımladık ki bu halkın ağzındaki garib manasından tamamen uzak KURAN'daki anlamıyla 'BİL'inmiyen, Anla-şıl-amıyan anlamındadır.. Herkes ancak 'KENDİ' kabiliyeti, yeteneği, niteliğine göre yaradanını 'ALLAH'ı anlayabilir.. Bundan dolayı da yaradılış amaçlarına göre; İnsanların adeti ve nefesi kadar 'ALLAH'a giden 'YOL'lar vardır.. 'DİN' dediğimiz de zaten 'FITRAT Dinidir..
     İnsan 'KENDİ' 'ÖZ'üne yönelmedikce 'SIR'lara vakıf olamaz. Bununla birlikte yapılan Riyazetlerin, Oruçların, Zikirlerin önemide büyüktür ve Kişinin 'ALEM'lerle olan ilişkisinin en'AZ'a inmesine neden olur.. Kişi 'SEBEB'ler dairesinden  (genelde çoğunluk bu sebebler dairesinde kaybolur), kendi ÖZ'üne  doğru yönelip Kendi ÖZ'ündeki 'İLİM'leri açığa çıkartırsa ancak 'ALEM'e bu çıkardıkları 'İLİM' ile bakabilir..
    'İLİM'de birkaç bölüme ayrılır;
1-Hissi olarak, Beş duyu ile anlaşılan ilim,
2-Kişi olarak Yaratıcıyı, Alemi bilmek için tabiat üzerinden araştırarak, çalışıp çabalama sonucu ortaya çıkan ilim yani çoğunluğun kendi kişisel çabası sonucu elde ettiği ilim.Kısaca Kaderin,kısmetin çalışmaya bağllı 'OL'duğu yani İnsana çalışmasın dan başkası verilmez hitabı..Burada sizlere biraz 'KADER'den de bahsedeyim ki yanlış değerlendirilmesin bu konu. Kaderi iki bölümlü anlatacak olursak kısaca; 1.ci olan Kader'i Mutlak (Kaderin kendisi,kısaca Allah'ın kanunları) 2.ci olan ise Kader'i Muğlak(Kişinin kaderini bilemediğinden dolayı herANını değerlendirerek çalışıp çabalaması, gerekli Hallerde ise Allah'ın Kader'inden, Allah'ın Kader'ine geçiş yapması)
3-Başkasından öğrenilmeyen sadece kendinde olan ilim,
4-Aşk ile 'ÖZ'den gelen ilim(ilm-i Ledun)..
5-Bazi kişilerde yaradılışla birlikte yüksek bir 'ENERJİ'de mevcuttur.. Bu yüksek enerjili yaradılmışlar.! kabiliyet ve yeteneklerine göre 'ALEM'de eşyanın tabiatına tesir ederek işler yapabilirler ki (Keramet) buna da 'İLM'i KİMYA'ya vakıf olma denilir..
     Sonuç olarak Bizlere düşen görev herAN 'DIŞ'sallıktan (5 Duyu ile hissettiklerimizden),'ÖZ'ümüze 'DOĞRU' yönlenip 'İÇ'selimizdeki bize ait 'ÖZEL'imiz, yaradılış 'SIR'rımızla 'SEVGİ'(Bilgi alışverişi,aktarılması için önemlidir), 'MUHABBET', 'ZİKR', 'DUA' ile 'YAKIN'laşıp ortaya çıkan 'İLİM' ile 'ALEM'i 'SEYR'edebilmemizdir.. Yukarda da yazdığım gibi herkes kendi kitabını 'OKU'yabilmeli açığa çıkardıklarını 'YAŞA'yabilmeli kısaca Kendi Fıtratı yaradılışı üzere ortaya çıkan 'DİN'ini 'YAŞA'yabilmelidir..'ALLAH'a giden 'YOL' 'YARADILMIŞ'ların sayısıncadır. Bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz çözüm için 'ALLAH'a 'RESUL'une başvurun. İşte bu benim dosdoğru 'YOL'umdur, ona 'UY'un sizi 'ALLAH' 'YOL'undan parçalayacak 'YOL'lara 'UYMA'yın.!!!

    ANASAYFA         RAMAZAN-YANSIMALARI