muradlog1emre

yansimalar

O 'AKIL' sahipleri, Ayakta dururken, Otururken ve Yanları üzerine Yatarken daima 'ALLAH’ı 'ZİKR'ederler, 'GÖK'lerin ve 'YER'in yaratılışını 'TEFEKKÜR' ederler ve: 'RABB'imiz.!. Sen bunları boşuna yaratmadın.Sen bütün eksik sıfatlardan uzaksın.Bizi cehennem azabından koru.!. derler.

Değerli 'DOST'lar buraya kadar yazdıklarım ile yıllar boyu yaptığımız karşılıklı 'MUHABBET'lerde sizlere 'TEK' tavsiyem 'OL'muştur 'O' da 'AKIL'ınızı herAN kullanmanız, her'AN' 'ZİKR' halinde 'OL'manız ve en önemliside 'TEFEKKÜR' etmeniz Hakkındaydı.. Çünkü 'İNSAN' 'DÜŞÜNEN' bir Varlıktır..'O' ancak 'AKLI' ile diğer Varlıklardan Üstündür ve Bu 'AKIL'lı olmasından dolayıda 'SORUMLULUK' sahibidir.. Zaten 'AKILSIZ' ise sorumluda değildir.. 'AKIL'lı İnsan olarak herkişi Tefekkür etmek zorundadır.. Aksi Halde daha öncede bir yazımda belirttiğim gibi %95 lik Bandwagon Effect kısmında olan kişilerden olup değişik akımlara kapılarak 'TAKLİD'i bir yaşam içinde, Kendi 'HÜR' düşünceniz olmadan bu boyuttan geçip gidersiniz..

Tefekkür arapçada f-k-r kökünden gelir ve genellikle derinlemesine Düşünme, Fikir yürütme, çaba sarfetme, üretme, olarak bilinmektedir.. Fakat bu derin düşünce.!. Nefsani sıfatlarla kalınca kişiye yarar sağlamıyacak ve hatta bu Düşünce kişinin Felsefe boyutunda kalmasına neden olacaktır.. Kuranda Tefekkür iki grubta gözlenmektedir; 1.ci grub Kuran üzerine Tefekkür, 2.ci grub ise Canlı,Cansız Varlıklar üzerine Tefekkürdür..

Peki Tefekkürü daha iyi anlamak için neye dikkat etmek gerekir diye soru akla geldiğinde öncelikle Tefekkürle birlikte 'TEZEKKÜR' (Basiret Gözünün açılması için dil ve kalb ile akıldan geçirme,herAN Zikr Hali), 'NAZAR' (Gözle bakmak,Kalb Gözüyle Okumak,Düşünmek), 'TEDEBBÜR' (işin iç yüzünü,başlangıcını ve sonunu düşünmek), 'TAAKKUL'(akıl erdirmek,zihin yorarak anlamak) kelimelerinin 'MANA'larına.! ehemmiyet vermek gerekir.. Bu kelimelerin Arapça olması anlaşılamıyacak olacağı anlamına gelmez. 'KURAN'da (her kişinin Kendindeki 'ÖZ'ündeki olan Kuran'ın açığa çıkartması,OKU'ması) her 'AYET'in anlaşılması her normal kişinin açık net olarak anlayacağı şeklindedir.. Birde Ayet'lerin açık net olmayan, anlaşılamıyacak şekilde olan 'MANA'ları vardır buna 'MÜTEŞABİH' ayetler denir.. Bu Müteşabih Ayetlerin bazılarının açığa çıkartılması, bazı 'SIR'lara vakıf olabilmek için, 'AKIL', 'İMAN', İNANÇ', 'NASİP' ve en önemliside ancak 'TEFEKKÜR' ile olabilmesidir.. Bununla birlikte yine 'Kuran'da anlaşılamıyan Müteşabih Ayetler olduğu gibi, bir kısmında da 'MECAZ'lar (gerçek anlamı dışında, başka bir kelimenin yerine kullanılan)  'MÜPHEM'ler (herhangi bir durumun ya da kişinin davranışlarının belirsiz olduğunu anlatmak için kullanılan), 'MÜŞKİL'ler (kendisiyle kastedilen mananın emareleri üzerinde derinlemesine düşünme ve incelemede bulunma yoluyla anlaşılması), 'GARİB'ler(manası kolayca anlaşılmayan, bilinmiyen) bulunmaktadır..

'ALLAH' 'YOK'tan 'YARATTI'ğı hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır.'YARATTIĞI' 'AKIL'lı 'İNSAN'larada yine onların 'ANLA'yacağı şekilde 'KURAN' kitablarını 'OKU'nası halde, yine Kendi kabiliyeti ve kapasiteleri kadarıyla 'NASİP' etmiştir.. Her kişi, ancak 'ALLAH'ın kendisine verdiği 'AKIL' kadarıyla 'İŞ' yapacaktır.. Kısaca 'DÜNYA'da yaptığı işler,'AKIL'ları 'NİSBET'indedir,'AHİRET'teki 'MÜKAFAT'ları da bu işlere göre verilir...'İNS-'AN'ın 'BAŞARI' ve 'MUTLU'luğu, ancak 'AKIL'ını herAN çalıştırması,derin düşünce yanii 'TEFEKKÜR' ile onu iyi yerlerde kullanması 'ÖLÇÜSÜ'nde olacaktır...

Sonuç Olarak 'TEFEKKÜR'ün olabilmesi için 'İNSAN'; Akılla herAn 'KENDİ'ni, 'YARADILAN'ı ve her Varlığı 'TANI'mak için çalışıp çabalamalı, 'OLGUNLAŞ'malı, 'DÜNYA'lık nefsani arzu ve isteklerinden en aza inilmeli, az yemek yemeli, az uyku yanii yeterli 'UYKU' uyumalı, 'VEHİM'den uzak sadece 'ÖZ'üden 'VİCDAN'ından Kendine gelen sese kulak vererek.!'DÜNYA'da başarılı, 'HUZUR'lu, 'MUTLU'.! 'AHİRET'te de 'MUTLU' Olunulacağını 'BİL'melidir.! Buraya kadar Yazdıklarım ve Yazamadıklarımın neticesine varmanın ise yalnızca 'KURAN'ı (Kendindeki, 'ÖZ'ündeki olan Kuran'ı) öngördüğü şekilde 'TEFEKKÜR' etmekle, derinlemesine düşünerek, düzenli ve tertipli çalışarak, araştırma ve incelemeyle, herAN 'ZİKR' halinde olunarak 'OL'duğunu çok iyi 'ANLA'malı.! ve ona göre bir yaşantı şeklinde 'YAŞAM'a devam edilmelidir..

    ANASAYFA         RAMAZAN-YANSIMALARI