muradlog1emre

yansimalar

Her 'İNSAN' için önünden ve arkasından Takip edenler vardır.. 'ALLAH'ın emrinden dolayı onu gözetirler..'ALLAH'ın izni 'OL'mayınca Hiçbir musibet isabet etmez ve takdir ettiğinden başkası dokunmaz.. Yeryüzünde hiçbir 'CANLI' yoktur ki, idaresi ve yönetimi onun elinde olmasın ve onu yaratmadan önce bir kitapta yazılmış 'OL'masın..

    Değerli 'DOST'lar Bugüne kadarki yazılarımda ara ara BEYN'in değişik bölümlerinden bahsederek Biz 'DÜŞÜNEN' 'CAN'lılar için önemini izah etmeye çalışmıştım. Bugünde yine Beyindeki farklı bir bölümden ve işlevinden.!.Yansıdığı kadarıyla 'ANLA'tmaya çalışacağım..

   'Beyin Korteksi', 'Bilinçli Bilgi'leri işlemekten sorumlu olan 'Beynin Alanı'dır.'Beyin Sapı' ise 'Omurilik' ve 'Beyin arasında'ki bağlantı olup, Beyin sapı ve 'Serebral Korteks'in (daha önceki bölümlerde anlattığım Beynin en gelişmiş kısmındaki Algılama, Anlama, Düşünme, Konuşma, Vücudun Motorik fonksiyonları gibi işlemlerden sorumlu, Gri maddeden oluşan ve Beynin dış kısmının adı) her ikisi de 'DUYUM'(Duyularla Araçsız olarak gerçekleştirilmiş Bilinç) ve 'Motor Fonksiyon'u (harekete geçmeyi destekleme, belirli bir amaca yönelik olarak gerçekleştirilen öğrenilmiş hareketler) de  rol oynar ve bu yapılar arasındaki motor ve duyu sinir yollarını birbirine bağlar. 'Beyin korteksi'nin 'Beyin hücre'leri ile 'Beyin Sapı' arasında bilgiyi 'Taşıyan Sinir'leri vardır ki bunun ismi 'CORONA RADİATA'dır (Biz sadece Beyinle ilgili olan Corona Radiata'dan bahsediyoruz, Embriyoloji kısmınla ilgili olanı belki başka bir bölümde) ve Beyin'deki bölgeler arasında mesaj gönderme ve almadaki rolü nedeniyle önemli bir 'Sinir Grubu'dur.

   'CORONA RADİATA' 'Serebral Korteks' ve Beynin iç kapsülü arasında bir dizi yayılan lif olup, Korteksten iç kapsüle uzanan yelpaze şeklindeki lifler ve birkaç farklı lif yolundan oluşurlar. Hem Vücuda hemde Vücuttan mesaj taşımalarından dolayı bizim için önemlidir.

   'İNSAN'lar.!.her zaman 'Dış etken'lerden etkilenmişlerdir. Dış etkenlerden aldıkları negatif etkiler ile Vücutlarında oluşan değişiklikler, Depresyon, Hipertansiyon, Şeker, Kalp sorunları sonucu Beyin'lerine ulaşan mesajlar hasar olarak tekrar geri dönüşlerinde Vücutlarını etkiledikleri için bu 'Corona Radiata' önemlidir.

   Daha önceki bölümlerde 'Beyaz' maddeden söz ederek 'Sinir Sistemi'mizin bir parçası olduğunu ve 'Beynin farklı alanlarını birbirine bağlayarak, yollar oluşturarak, başka organlara komut verdiğinden bahsetmistim.

    Beyaz madde birçok hastalıklar ve süreclerinden etkilenirler. Ayrıca bu Beyaz madde Sinir lifleri, destekleyici hücreler, Doku ve yapılar arasındaki boşluklar ile Gri maddenin uzantıları olup Beyin hacminin yaklaşık % 60'ını oluştururlar.

    'Corona Radiata', İskemi'de(vücuttaki herhangi bir doku veya organa kan akışının azaldığı ya da kesildiği) durumlarda, 'Multiple Skleroz'(Beyinde ve Omurilikte, mesajları taşıyan sinir Lifleri etrafındaki koruyucu kılıfın(miyelin kılıfı) hastalığı durumlarında, Bağışıklığın.!.Virüs salgınlarına maruz kaldığı durumlarında, Hücreye toksik şekilde etki etme durumlarında, Hücreyi öldüren ya da fonksiyonunu durduran maddeler(Sitotoksit) dahil olduğunda, Romatizma hastalığında, Beyaz Maddeyi etkileyen TÜM hastalık durumlarında, Bedende oluşan hasarlarda (Felç durumunda) etkilenebilirler. Bunların 'Sosyal' ve 'Duygu'sal işlevsellik üzerinde büyük etkileri olabilir.

   Dikkat ederseniz son günlerdeki yazılarım; herAN 'OL'uşmuş ve 'OL'uşmakta olanların 'BEYİN' üzerinde yapabilecekleri etkileri daha iyi anlayabilmeniz, Kendinizi 'TANI'maktaki becerilerinizi artırabilmeniz içindir.. Kişi Kendini Tanıdığı sürece 'RABB'ini Tanır..

   Her İnsan Doğduğu 'AN'dan itibaren çevresinde olan herşeyi Tanıma, Anlama sürecine girer ve Zaten herAn Oluşumlara açık bir 'Beyin'lede yaratılmışlardır. Fakat daha öncedeki yazılarımda da belirttiğim gibi Doğumla başlıyan Bebeklik ile yetişme süreci şartlarının durumu ve doğum öncesi Anne karnında geçen 9 'AY'da alınılan etkiler önemlidir. Bu daha sonra Doğduktan 0-3 yaş aralığına kadar ki dönemdeki Annenin psikolojik, Nörolojik, Sosyolojik,  bedensel ve yaşamsal durumları.!.Kişinin yetiştiği Çevre, Örf, Adetlerin kişi üzerindeki etkileri ve 'GEN'lerden aktarılanlarla bu boyutta son'AN'a kadar devam eder. Oysa 'AKLI'nı kullananların ancak 'ÖZ'e varabildiklerini, 'ALLAH'ı bulabildiklerini, bunun içindir ki 'BEYN'in çok önemli olduğunu, her'AN' geliştirmek 'BİZ'im kendimizde 'SAKLI' 'OL'duğunu  anlatabilmek 'AMAÇ'ımız.. Yine her'AN' hafızanızın alamıyacağı kadar çok Frekans ve çeşitli Radyasyonların etkisinde 'OL'duğunuzu da 'UNUTMA'manızı tavsiye ediyorum. Bir'AN' evvel 'DIŞ'sallıktan, 'İÇ'selliğe 'HİCRET' edin.. 'DIŞ'sal olan herşey şuAN zaten bir değişim sürecindeyken siz dışsal değil 'İÇ'sele yönelin, değişin, Kendinizi Tanıyın, her 'AN' Sağlıklı Kalın, YENİLENİN..

    ANASAYFA         RAMAZAN-YANSIMALARI