muradlog1emre

yansimalar

Eğer 'YERYÜZÜ'ndeki 'AĞAÇ'lar hep 'KALEM','DENİZ'de 'MÜREKKEP' olsa, arkasından yedi deniz daha kendisine destek olsa, yine de 'ALLAH'ın kelimeleri yazmakla tükenmez. Şüphesiz ki ''ALLAH' çok güçlüdür, hüküm ve hikmet 'SAHİBİ'dir.(Lokman/27)

       Bugünkü yazımızda da 'TASAVVUF'la ilgili yazı yazmak nasip oldu. 'TASAVVUF' kişiyi 'DIŞSAL'lıktan 'İÇSEL'liğe 'ÖZ'üne yönlendirme 'HAL' yaşatma 'YOL'udur. Kişi bu 'YOL'la 'İÇ'alemini Benlikten, Kibir, Riya, Hasetlikten, Kin, Küfür, Ego ve Cimrilikten, en önemliside 'ŞİRK'den arındırarak 'HİÇ'lik makamına geçebilmekdir.. 'TASAVVUF'tan amaç yaşamı içinde her'AN'ı çözümliyebilmek 'O' bilince varabilmek, o'AN' için yaşam şeklindeki çözümleri üretebilmek, yaşama geçirebilmek, 'KURAN'ın dışsal olmadığını anlayabilmek, yine çözülmesi kendinde saklı olarak, 'ÇÖZÜM'ün kendi 'BEYN'inde olduğunu ve her'AN' yaşadıklarını iyi 'ÇÖZÜM'lemeyle mevcut 'OL'duğunu bilebilmek.!. Böylecede 'KENDİ' KURAN'ını 'OKU'yabilmek tir. 'İNSAN' 'BEYİN' olarak düşündüğü sürece, araştırdığı incelediği sürece, beden 'BOYUT'undan sıyrılmayı başarabilir.

       'TASAVVUF' insana Bedensellikten.!. kurtarıp 'BEYİN' ile hareket etmeyi öğretir.. Kendini 'TANI'mayı anlatır, Kendini Tanıma olayı ise bedensellikten kurtulunca ancak anlaşılır. 'BEN' buyum dediğin sürece 'O' 'BEN' seni 'HAPİS' eder 'BEDEN' boyutuna.!!!.DARlık yapar..Oysa açabildiğin kadarıyla 'BEYN' ile sınırsızlığın anlaşılması, kapasiten kadar, kolaylaşır. 'BEYN'i ne kadar açabilirsen ne kadar hücreler arası iletişim yapabilirsen o nispette ufkun bilgin artacaktır. Bu bilgiler sadece 'BEYİN'de kalırda yaşama geçilmese oda saklı bir dosya seklinde kapalı şekilde kalacak bir işe yaramıyacaktır.

        Meselenin özü 'TASAVVUF' bilgisi bilgi değildir..Bedensel yaşam içinde olan bir 'YAŞAM'dır ve 'ANLA'şılması zordur.!. çünkü 'BEDEN'den alınılan birşey yoktur. Ancak 'BEYİN' ile düşünerek 'BEDEN'in nasıl ve ne olduğunu anlayarak ve de onun işleyişinin 'ÖZ'üne vakıf olacaksın ki o zaman bu boyuttan öteki boyut için gerekli 'ANLAMALAR'ın yerli yerinde olsun.. Rüya misali.!. Geceleyin uykunda rüya gördüğünde 'O' 'GÖR'düğün herşey 'BEYNİN'de yaşanmıyor mu.? Rüyanda herseyi yapabilmiyormusun.?? Koşuyorsun, Ağlıyorsun, yemek yiyorsun, yüzüyorsun, kavga ediyorsun, vs.vs.. 'BEDEN'siz olarak değil mi.? sadece Beyninde.. Normal bu boyuttada aynı şekildesin ama sen bu sefer tersi herşey 'BEDEN'inde olduğunu kabulle herşeyin 'BEYNİN'de olduğunu anlayamıyorsun veya anlamak istemiyorsun..

       Kısaca 'TASAVVUF' sizlere 'EDEB' ile 'KADER'e 'RIZA'lığı, 'ALLAH'a teslimiyeti, 'ÖL'meden önce 'ÖL'meyi, 'ALLAH'ı her zerrede 'GÖR'erek (idrak ile), 'DIŞSAL'lıktan, 'İÇSEL'liğe, ve herAn 'ZİKR'le, 'SEVGİ' ile 'ALLAH'ı hatırlama, 'MUHABBET' etmekle, nasip ölçüsünde 'FENA'nın hasıl olmasıyla 'BEKA'nın ortaya çıkması sonucunda.!. buna kavuşan kişinin 'VELİ' olmasını sağlıyarak, kişiyi 'EVLİYA'lığa kavuşturan 'YOL'dur. Sonuç olarak 'EVLİYA'lığa kavuşan Kişiye 'ALLAH'ın 'KADER' ve 'KAZA'sını, yanii 'O'ndan gelen herşeye 'RAZI' olarak Manevi Yolda 'KUL'luğunu yaşatarak Eyvallah-Elhamdulillah deme durumunun oluşmasını ve kişinin her 'AN' 'MUTLU' olmasını sağlıyan bir 'YOL' bir 'YAŞAM' şeklidir 'TASAVVUF'.!..

    ANASAYFA         RAMAZAN-YANSIMALARI