muradlog1emre

yansimalar

'BEYN'in 'KARANLIK' 'BÖLÜM'lerini 'AÇ'ığa 'ÇIKART'mak için 'ZAMAN'ını BOŞ'a harcama. Dedi-kodu, Kibir, Korku, Hırs, Benlik, Oyun, Cinsellik vs. gibi 'BAĞIRSAK BEYİN' 'İSTEK'lerini 'UZAK' tut 'KENDİN'den.!.

    Değerli Dostlar daha önceki yazılarımda 'BEYN'den bahsetmiş ve özellikleri hakkında kısa kısa anlatımlar yapmıştım.. Bugün de 'BEYN'in Anatomisi ve faaliyetleri hakkında, hatırlatma babında ! yazmak istiyorum.

        'İNSAN' varlığındaki tüm 'OLUŞUM'lar, 'KİŞİ'lik özellikleri, 'BEYN’in eseri olarak ortaya çıkar.'BEYN'in Anatomisinden kısaca bahsedecek olursak;     'BEYN'i kabaca beyin kabuğu (korteks) ve korteks altı yapılar olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Korteks tüm şuurlu aktivitelerin, yanii algı, düşünce, davranışların, oluştuğu yerdir. Korteks altı yapılar (omurilik soğanı, köprü, orta ve ara beyin, beyincik)  ise denge, hareketlerin koordinasyonu, duyuların algılanması ve yukarı merkezlere iletim gibi görevlerinin yanında, solunum, dolaşım ve uyanıklık merkezleri gibi hayati merkezlerin bulunduğu yerdir.

'BEYN' makroskopik olarak kıvrımlardan oluşmuş üç boyutlu bir yapıdır. Bu kıvrımlara 'GİRUS' denir ve her girus farklı işlevleri olan hücre topluluklarını barındırır. Bir alt boyuta inersek, beyinde insanın sahip olduğu her özellik için ayrı bir merkez (hücre topluluğu) vardır. Anatomide bu merkezler rakamlarla ifade edilir. Örneğin 4,6,8. bölge istemli hareket merkezidir gibi.. Ayrıca 'BEYN' sürekli çalışır vaziyette, yeryüzünde en gelişmiş bilgisayarların bile ulaşamadığı bir kapasite ile yüzmilyonlarca bilgi birimini değerlendirir.. Beyne ancak mikroskopik boyutta bakarsak, bu durumu değerlendirebiliriz..

İnsan  'BEYN'ini meydana getiren sinir hücreleri.! 'NÖRON' (Neuronum) diye isimlendirilir.'NÖRON'lar bir gövde ve ona bağlı birden çok  uzantıdan oluşmuş özel bir hücre tipidir. Birbirlerine 'SİNAPS' adı verilen bir bağlantı noktasında bağlanırlar ve bilgi akışı ya da iletim diye bildiğimiz olay burada gerçekleşir. Her 'NÖRON' kendine özgü bir kimyasal madde üretir.(nörotransmitter). Bu kimyasal maddelerin yapıları ve işlevleri farklıdır. 'NÖRON'un gövde kısmında bulunan nörotransmitter sinaps boşluğuna salındığında bir dizi kimyasal ve elektriksel reaksiyon gerçekleşir. İkinci 'NÖRON'un hücre zarına bağlanan nörotransmitter,  hücre zarında elektriksel yük değişikliklerine neden olur. Bu elektriksel yük değişiklikleri o 'NÖRON'un uyarılmasına, basitçe bildiğimiz anlamda mesajı almasına neden olur. Böylece beyinde bioelektrik prensiplere dayanan bir bilgi akışı modeli oluşur. Herbir 'NÖRON'un on binlerce 'NÖRON'la iletişim kurmasıyla oluşan bu iletişim ağları, 'ÖĞREN'me, 'HAFIZA'ya alma, 'VERİ'ler arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarma, 'SENTEZ' ve 'ANALİZ' kapasitesine sahiptirler ve her 'BEYN'de farklı olan bu dizilim modeli, yani 'BEYN'deki biyoelektrik kanallarının dizilimi (nöronal ileti ağları ) bireyin kişiliğini çizer. İşte bu dizilim ve bağlantı modeli 'BEYN'in 'PROGRAM'ı diye ifade edilir.

Öyle ki duygu dediğimiz, çoğu zaman 'RUH'a atfedilen özellikler dahi 'BEYN'de oluşmakta daha doğrusu 'algılanmakta'dır. 'BEYN'in hipotalamus ve singulat girus olarak adlandırılan iki bölgesi duygu denen karmaşık olayların vuku bulduğu yerdir.Bu bölgelerdeki kişiye özgü 'NÖRON'al dizilim ve bağlantılar, olaylar ve durumlar karşısında hissedeceklerimizi belirler. Bunun davranış olarak açığa çıkış merkezi ise kortekstir.

Kısaca toparlayacak olursak 'BEYN' ilk temel programlamaya 'ANA' 'RAHİM'de iken maruz kalır ve 'ANATOMİ'k gelişmesini doğumdan sonraki bir yıl içinde tamamlar. 'NÖRON'lar ile onların uzantıları olan 'AKSON' (Neuritum) ve Dendritlerin birbirleriyle bağlantıları doğumdan  önce her 'BEYN'de farklı bir biçim alır.  Bu model, doğumla birlikte kesinleşir ve bireyin ömrü boyunca hiçbir değişikliğe uğramaz. İşte her birimizin yeteneklerini.! 'BEYN'deki  bu biyoelektrik kanallarının oluşturduğu Nöronal bağlantı modelleri belirler. Her bireyin düşünce, anlayış biçiminden, acizlik, beceriklilik, zeka gibi tüm yeteneklerine kadar her şeyin temeli, ana rahmindeyken, normal şartlarda bir daha değişmemek üzere belirlenmiştir. Tüm yaşam süresince, her birimiz, bu 'BEYN' 'PROGRAM'ımızın eseri olacak şekilde ve kapasitede düşünür, 'HİS'seder, 'ÖĞREN'ir, 'SEVER', 'KIZAR', 'ÇALIŞIR', kısacası 'YAŞAM'ımızı sürdürürüz.!. Önemli 'OL'an her ne için yaradılmış isek onu Anlayabilmemiz, Beynimizin programının dahilinde 'KENDİ'mizi geliştirmemizdir..'KENDİ' becerilerimizi,Anlayış biçimimizi,zeka durumumuzu,Kapasitemizi 'BİL'diğimizde artık kimse ile kıyaslama durumu oluşmıyacak.!.Sadece Kendimizdeki 'OL'anla yaşamımızı sürdürecek herAN 'ŞÜKR'hali ve her gelene 'EYVALLAH' ile 'MUTLU' bir yaşamımız olacaktır..

    ANASAYFA         RAMAZAN-YANSIMALARI