muradlog1emre

yansimalar

   

     Ya 'DOST' yine bir 'AN' içinde 'AN’dayız.

       'O AN' içindeki 'DUA'ya 'MUHTAÇ'ız.

      Muhabbet–Muhatap bulmak için diyar-diyar 'YOL'dayız.

       Sakın bizim 'GEZİ'mizi sanma Turistlik 'GEZİ'dir.

       'BİZ'ler 'HAK' yolunun 'YOLCU'larıyız.

      Gezdim 'DÜNYA'yı 'GÖR'düm 'Konya’yı.

       'BUL'dum 'MEVLA'yı her 'AN' her 'YER'de.

   
   

          Sizlere geçen gün yazdığım yazının devamı niteliğinde olan konuyla devam etmeyi uygun buldum. Sizlerde İnanma yeteneğinin 'ÖZ'de var olduğunu ve 'AKIL' ile 'ALLAH’ı bulabileceğinizi anlattım.'SİZ'leri şöyle bir 'DÜŞÜNCE'ye doğru 'YÖNLEN'dirmeyi ve 'SİZ'lerde 'NASİP' ölçüsünde 'AÇILIM'lar 'OL'masını diliyorum. Gelelim sizlerin 'DÜŞÜN'menize doğru 'YÖNLEN'meniz gereken püf noktaya.

         'İMAN' ile 'İNANÇ’ın birbirlerini nasıl tamamladıklarının iyi anlaşılmaması sonucu çoğunluğun yanlış yönlere yönelmiş olduğunu 'GÖZLEM'lemekteyim, fakat herkesin de mutlaka bir 'İNANÇ'ı var olduğu düşüncesindeyim. Kaldı ki sizlere örnek olarak verdiğim Hz. İbrahim’in bir peygamber olması ve 'İMAN'lı bir kalbi olmasına rağmen hala 'İNANC'ını sorgulama sürecinden geçirmiş olması her şeyi daha netleştiriyor..(Bakara 260) Buna göre 'İMAN' ve 'İNANÇ' birbirinden farklı.! ama birbirini tamamlayan faktör olmakla birlikte.! yine de önemli olan kişinin 'YAPI'sı, 'YARADILIŞ'ı, 'DUYGU'su, 'GEN'leri ve 'ÇEVRE'si ile her türlü gelişmeye 'AÇIK' olması ile 'İNANC'ındaki şüpheci yaklaşımını 'İMAN' ile pekiştirmesine sebebiyet veriyor ki ancak ve ancak.! Kişinin 'İMAN'ı, 'İNANÇ'ındaki ulaşabildikleri ile 'KİŞİ'liğindeki 'İRADE' ve 'DUYGU'nun uyması ve 'BİR'leşmesi şartıyla 'OL'abiliyor..

'Ey iman edenler! İman edin!' hükmündeki 'İMAN'ın asıl amacı ALLAH'’a 'İMAN'dır ki ancak içinde 'ALLAH’ı hissetmeye başlayan 'İNSAN' 'KENDİ'liğinden 'O’na doğru yönelir. Varlığını 'İRADE'sini kavrayarak 'RIZA' ile 'O’na karşılık verir. Bundan dolayı 'BİZ'ler 'SİZ'lere 'İNANÇ' gelişimini (Bilim,zekâ gelişimi,Astroloji,Astronomi,Dilbilimi,teknolojilere uyumlu,yeniliklere açık olmanızı) 'TAVSİYE' ediyoruz. Buna ister öğreti yolu deyin ister 'ÇAĞ'a ayak uydurma deyin fark etmez. Her türlü gelişime 'AÇIK''OL'un. Kimsenin 'İMAN'ını bizler bilemeyiz. 'SİZ'ler 'KENDİ'nizdeki gelişmeyi bu çerçevede değerlendirip 'ÖZ'ünüzdeki 'İMAN'ı ortaya çıkartın.

'RAMAZAN' 'YANMAK' demektir. Bundan dolayı 'ORUÇ' hararetinde 'NEGATİF'ler yakılır. 'RAMAZAN' 'YAĞMUR' demektir. Bundan dolayı 'İMAN' ehlini yıkayıp temizler. 'RAMAZAN' 'ALLAH'ın 'İSİM'lerindendir. Bundan dolayıdır ki Oruç insanda 'ÖZ'ü ortaya çıkartır. İlahi özelliklerin açığa çıkması ile 'İNANÇ-İMAN' 'BİR'leşmesi gerçekleşir. 'MELEK'i güçler açığa çıkar ve okunası 'KURAN' Kitabı 'RAMAZAN'da 'KADİR GECE'sinde indirilmeye başlar.

Nice 'ORUÇ' tutanlar vardır ki, 'ORUÇ'undan kendisine kuru bir 'AÇ'lıktan başka bir şey kalmaz. Nice 'GECE'ler 'NAMAZ' (Teravih,teheccüd) kılanlar vardır ki, 'NAMAZ'larından kendilerine kalan yalnızca 'UYKUSUZ'luktur..

'RAMAZAN' 'AY'ının ilk ongününü bitirdik 'DOST'lar bir 'AN'da. 'AN'larımız nasıl geçti? 'ALLAH’u Âlem, 'YANDIK'mı? 'HARARET'imiz yükseldide 'BAĞIŞLANMA' durumuna 'EREBİLDİK'mi? 'YAĞMUR'lar yağdı, 'TEMİZ'lendik mi?  Yine yakın vakitte 'KADİR'(Azamet ve Şeref) 'AN'ı var ki, 'KURAN'ınızı açığa çıkartmak için 'SİZ'lere bir fırsat. 'KADİR GECESİ'ini 'SENE'nin her gecesinde arayın.! Bu hitap 'BİZ'lerin belli 'GÜN' ve 'GECE'lere 'YOĞUN'laşmamızın önüne geçer. İyi 'DÜŞÜN'ün.! ve hitabın 'ANLAM'ının ne 'İFADE' ettiğini 'İDRAK' etmeye çalışın. Mübarek KADİR GECESİ mesajlarıyla vakit harcamayın. Daha önceki muhabbetlerimizde İNANÇ-İMAN bütünleşmesi ile kendi hakikati olan 'ALLAH' ismi özelliklerinin 'KENDİ'ndeki 'VARLIĞI' 'OL'uşturduğunu 'ANLA'tmış ve 'İMAN'ın şartlarının sadece dil ile değil 'YAŞAYARAK' olduğunu izah etmiştik. Bu izah ile;

1.devre yukardaki anlatmaya çalıştığım gibi ismi 'ALLAH’ı kişi 'KENDİ' varlığında fark ettiğinde ‘ALLAH’a 'İMAN' açığa çıkar.

2.devre olan 'MELEK'lere 'İMAN'da 'KENDİ'ndeki 'ESMA İSİM'lerinin 'KUVVE'lerinin her birisinin her'AN' açığa çıkışı ile 'MELEK'lerin varlığına vakıf olur.

3.devrede ise 'KENDİ'ndeki varlığın 'HAKİKAT'ini anlamış olur.'KENDİ' yoktur 'O' vardır sadece gerçekliği ile 'KURAN' 'SIR'ları açığa çıkar ‘OKU'nası hale gelir.

4.devre artık 'OKU'yan 'KENDİ' 'OL'duğundan 'BEŞERİYET'ine anlatım yolu açılır ve artık 'RESUL'luk görevi başlamış olur.

5.devrede 'KURAN'ın sırları açığa çıkıp okunup anlamaya başlanıldığında 'ÖLÜM ÖTESİ'ini Yaşayarak (Ölmeden Önce Ölmek) 'KADER'i dâhilinde yaradılış amacına uygun bir yaşam ile 'KUL'luğuna devam eder.

6.devrede de yukardaki beş devre açığa çıktığında Gerçeklere 'ŞEHADET' eder. ‘EŞHEDU’yu Okur. (burası önemli) ‘SEYR’ eden yine 'KENDİ' olur.

'ALLLAH' 'ANLA'mayı 'HAZM'edebilmeyi 'NASİP' etsin..

NOT: 'GEÇMİŞ'ten 'BİZ'e ulaşan 'BİLGİ' dahilinde eğer 'RAMAZAN' AY'ı

'CUMA' ile başlarsa 16'sını  17'sine bağlayan gece,
'ÇARŞAMBA' ile başlarsa 18'ini   19'a bağlayan gece,
'PAZARTESİ' ile başlarsa 20'sini 21'i bağlayan gece,
'CUMARTESİ' ile başlarsa 22'sini 23'e bağlayan gece,
'PERŞEMBE' ile başlarsa 24’nü  25’ine bağlayan gece,
'SALI' ile başlarsa 26'sını  27'ye bağlayan gece,
'PAZAR' ile başlarsa 28'ini   29'a bağlayan gece,

'KADİR GECESİ' olabilir ümidiyle Uyanık olmanız ve Öz’e dönük faaliyetlerde bulunmanız dileklerim le Allah yar ve yardımcınız OL’ sun.

   

 

    ANASAYFA         RAMAZAN-YANSIMALARI