AY BURÇLARDA

 


Ay KOÇ Burcu' nda

Ay Koç'da geniş bir tasavvur gücü verir. Çabuk, değişken, huzursuz, heyecanlı ve duygusal, oynak bir mizaç, yaşam boyu önüne geçilmez bir ruhsal gerginlik, kendine güvende zayıflık ve yaşamın gerçek olmayan yönlerini görmeye meyilli birisi yapar.
Kişi çabuk öfkelenir ve başkalarını kırdıktan sonra pişman olur. En önde olmak,  kendi duygu ve düşüncelerinin doğru olduğuna inanmak, riskli ve tehlikeli işlere girmeye meyilli, değişken, gezmekten mutluluk duyan, yönetimi ele geçirmek ve kendisi için başkalarını feda etmekten çekinmiyen bir yaradılış ortaya çıkartır. Erkek için  ömürboyu karşı cins ile sorunlar, aile yaşamı ile bağdaşmayan karakter tipi , şıpsevdilik verir.

Ay BOĞA Burcu' nda
Bu konum genel olarak varlıklı, rahat ve  şanslı bir yaşamın göstergesidir. Kişi kibar, sempatik ve barış yanlısıdır. Ay'ın bu konumu; güvenilen bir kişilik, yüksek derecede entellektüellik, ses' de  güzellik, düşüncelerde  sağlamlılık, işe başlamadan önce  ince eleyen sık dokuyan ve sonrada asla vazgeçmeyen bir kişilik, iş hayatında  sağlam ve yükselme gösteren, ticarette başarılı, rahatına, zevkine ve cinsel zevklere düşkün,  ailesine bağlı, prensiplerine bağlı karekter özelliklerini verir. Ay  kötü  etki  almışsa canlılık ve yenilikten yoksun, cansıkıcı , gizli işlere karışan, oburluk ve şişmanlık sorunları olan bir kişilik oluşur.

Ay İKİZLER Burcu' nda
Ay'ın bu konumuda  genellikle yerinde duramayan, konuşmacı, algılama gücü yüksek, duygusal olmayan,  mantıklı,  aceleci, gezmeye meraklı, sorumluluklardan kaçan, edebiyat, tarih ve coğrafyadan hoşlanan,evini, işini ve çevresini değiştirmeye meyilli, zihinsel  olarak  yetenekli  ama  derine inmeyen, olayları yüzeysel inceleyen özellikler verir. Sert etkiler varsa yalnız kendi çıkarını düşünen, güven vermeyen tip, sinirli, tutarsız kişilik oluşur..

Ay YENGEÇ Burcu' nda
Ay burada kendi doğal evinde anaç bir yapı, geniş ölçüde duyarlı, doğaya ve tüm güzelliklere  hayran, sıcakkanlı, aile ve çevre ilişkilerinde yapıcı, hayatı aynı çevre içinde ve evi ile bağımlı geçen, terbiyeli, nazik, çekingen, sezgi gücü yüksek ve uyanık bir kişilik oluşturur. Aşırı koruyucu olması insanları bunaltabilir.
Ayın bu konumu kadınlar için iyi bir konum değildir, çünkü ömür boyu bir erkeğe sığınmak ve korunmak ihtiyacı duyarlar. Kolayca etkilenirler ve duygusaldırlar. Zayıflıklarından başkaları yararlanabilir.
Ay kötü etki almışsa tenbel ve hareketsiz, ailesine aşırı bağlılıktan dolayı evlilikte problemler, ciğerlerinde ve midede sorunlar olabilir.

Ay ASLAN Burcu' nda
Ay Aslan'da kişiye isteyebileceği en iyi şeyleri verir. Önderlik, inançlarda ve düşüncelerde kararlılık, profosyonel veya  entellektüel bir branşda  ilerleme, şair, yazar, bilimadamı, veya müzik alanında başarılı yapar.
Ayrıca mizacı bencil, kendinle öğünen, grurlu, soylu ve ikili ilişkilerde yumuşak, doğuştan aktör yaradılışlı, karşı cins tarafından sevilen, başkalarına yardıma hazır, evine, ailesine  ve çocuklarına düşkün bir kişilik verir.

Ay BAŞAK Burcu' nda
Bu konumdaki Ay kişiye özgü bir mizaç verir. Güven verici, titiz, çalışkan, konuşaklı, becerikli, sezgisi güçlü, bilimsel konulardan zevk alan, gizli bilimlere meraklı, çevresinde olup bitene karşı pratik, uyum göstermeye çalışan ve sürekli analiz eden,  duygularını  sürekli gözden geçiren, yaptığı  işte mükemmellik arayan, temizlik ve sağlık konularında son derece duyarlı, evi özenli ve paraya karşı aşırı tutkusu olmayan, hak ettiğini  isteyen  özellikler verir.
Çekingen görünümü vardır  ve bunun  içindirki yaptığı işte usta olmak ister ama ön plana çıkmaktansa geri planda kalmayı yeğler. Başkalarına hizmet etmek ve pratik açıdan yardımcı olmak duygusal mutlulukları için çok önemlidir.
Ay kötü etki almışsa aşırı eleştiren,huzursuz ve endişeli bir görünüm sergiliyen,hastalıklara  karşı kuruntulu, başkalarının işine karışma gibi özellikler verir.

Ay TERAZİ Burcu' nda
Uyumlu, yumuşak başlı, anlayışlı, arkadaş canlısı, insanları olduğu gibi kabul eden yardılış verir. Tartışmaya girmez, sakin, yüksek idealleri olan, güzel sanatlarla ilgili konularda başarılı  ve  tenbel bir kişilik verir.
Ay'ın bu konumu kanunla ilgili konularda da başarı getirir. Avukatlık, hakimlik veya kanun adamı olmak gibi. Sosyal etkinlikleri, sanatsal çalışmaları, eğlenceli yaşamı severler. Lükse karşı düşkün olurlar. Özellikle güzel giyinmeyi severler. Çevresinde devamlı birilerinin olmasını isterler. Sosyete onlar için tad alma yeridir.  
Ay AKREP Burcu' nda
Ay Akrep'te aşırılıklar, arzular, fanatik davranışlar, duyguları iyi gizleme, cinselliğe aşırı düşkünlük, kin ve öç alma,  enerjileri çok, iradeleri kuvvetli, sözleri yaralayıcı, patavatsız, hareketli, yaratıcı ve tutkulu, bilgileri ve mantıkları zevk ve doyum için kullanma  gibi yaradılış verir.
Ay burada kişiyi  yalan söylemeye iter ve elinden her olumlu niteliği almak yönünde çalışır. Yaşamda talihsizlikleri yenmek için çok uğraşmak zorunda kalır. Her çeşit sorun ve hastalık çıkabilir. Bu konum çocuk doğumu için olumsuzdur ve aynı zamanda kısırlık işaretidir. Eğer mars görünümü zayıf ise çocuk düşürmeyi gösterir.

Ay YAY Burcu' nda
Ay bu konumda  duygusal açıdan hevesli, maceraperest ve idealist, bir yere ve kişiye sürekli bağlanmak istemeyen, devamlı hareket halinde, son derece değişken, seyahat etmek ve yeni şeyler öğrenmek merakında olan, paraya önem vermeyen ama asla da bu konuda gevşek davranmayan bir kişilik verir. Genelde iyimser, deneyimci ve sıcakkanlı duygusal reaksiyonlar veren, araştırmaya, daha çok öğrenmeye ve keşfetmeye yönelik güçlü istekleri olan, felsefi ve geniş çaplı düşünmek isteyen, altıncı hisleri kuvvetli özellikler verir. Bununla birlikte aileden gelen şartlanmalar dünya görüşünü güçlü bir biçimde şekillendirir. Aşırı heves ve riske girme eğilimini dengelemekte zorluk çekebilir, fikirlerinde  fanatiklik  gösterebilirler.

Ay OĞLAK Burcu' nda
Ay bu konumda soğuk, baskıcı ve donuk bir kişilik verir. Özellikle kadınlar için iyi değildir  çünkü çocuklar üzerinde baskı uygularlar ve bu yüzden çocuklarında  ruhsal dengesizlikler görülebilir.
Ayrıca oğlak'ta bulunan Ay; duygusallıktan uzak, insanlara karşı mesafeli, huysuz ve sevimsiz, kıskanç, sözünü esirgemeyen,  başarı  kazanmak için her yolu deneyen, katı bir önder, kimseye güvenmeyen kişilik oluşturur. Bu kişiler hayatta  varlıklı olmayı başarırlar fakat insanlıktan uzak, başkalarının duygularına önem vermeyen, vurdumduymaz, tutkuları sınırsız, kendi amaçları için çok kişiyi harcayan bir kişi olurlar. Erkekler kendilerinden daha yaşlı kadınlarla evlenirler veya evlilikleri geç olur.

Ay KOVA Burcu' nda
Ay'ın Kova burcundaki konumu; dengeli, cana yakın ve huzur verici oluşum, gelenek ve göreneklere uymayan, toplumu değiştirecek fikirler üreten, bağımsızlığına çok önem veren, akılcı, mantıklı, sezgileri güçlü, politikaya, sosyal çalışmalara,yüksek öğrenime, astrolojiye meraklı, olağanüstü olaylarla ilgilenen ve çoğu zaman anlaşılmaz olarak yorumlanan bir kişilik oluşturur. Kişinin zevkleri ve fikirleri  tuhafdır  ve  özellikle Satürn kötü bir yerleşimde (örneğin Koç) ise, kişinin akli dengesi endişe verecek durumlar gösterebilir.
Ay kötü etki almışsa, daldan dala atlayan, sadakatsiz ve hilekar, anarşik davranışlar ve yasalarla sorun olabilir.

Ay BALIK Burcu' nda
Ay'ın bu konumu  zevklere düşkünlük, tembellik, değişken bir kişilik verir, iyi insanla iyi, kötü insanla kötü olmak eğilimi verir. Para ve maddesel sorunlar ile uğraşmayı sevmez. Eli açık ve uysal , kandırılmaya müsaiddirler. Bir sırdaşa ihtiyaçları vardır. Birçok konuda meraklı oldukları halde tembellikleri yüzünden gizli bir deha olarak kalırlar.
Ay kötü etki almışsa, hayalci, kararsız, uyuşturucu ve madde bağımlısı olmak, dengesizlik, nedensiz yere içine kapanıklık ve aşırı duygusallık gibi özellikler gösterirler.