MERKÜR BURÇLARDA

 

 

Merkür KOÇ Burcu' nda

Merkür Koç Burcu' nda; başarılı yöneticilik, yüksek oranda asabilik, ileri zekalık, çıkan sorunlara pratik çözümler bulabilme, yazı, avukatlık ve buluş alanında yetenek, iyi konuşmacılık, insanları iyi analiz edebilen ve her kişinin durumuna göre davranan bir karakter yapısı verir.

Merkür'ün sert etkisi ise, aşırı tutuculuk, baskıcı bir yapı, kendini beğenmek ve övmek, önerileri ve prensipleri benimsenmezse tartışmacı ve kavgacı bir kişilik gösterir. Ay; Merkür ile zararlı bir görünümde ise hata yapmaya ve sinirsel rahatsızlıklara müsait bir yapı oluşur.

 

Merkür BOĞA Burcu' nda

Merkür Boğa Burcu' nda; kişiye çekici bir görünüş ve sempatik bir mizaç verir ve kişi üzerinde talihli bir etki oluşturur. Çevresindeki insanlar tarafından beğenilir ve mutlu, şanslı bir evlilik veya parasal bir konuda verimli bir anlaşma yapmak fırsatını verir. Ayrıca maddesel konularda mantık ve üstün zeka ile başarılı kişilik, pratik ve düşünceleri benimsenen yapı, gözlemci, sabırlı, olumlu ve yapıcı karakter yapısı oluşturur. Çoğunlukla çağına damgasını vurmuş ünlü kişiler bu konumdadır.

Merkür Boğa' da; kişiye kendi düşüncelerine dirençle bağlılık, verdikleri kararı sonuna kadar uygulamada  kararlılık, para kazanmada şans, varlık edinmede kabiliyet, başarıyı şansa bırakmayan araştırmacı ve çalışkan yapı, sanat yapıtlarına düşkünlük verir. Politikada sağlam temeller kuran, kişileri kendi görüşüne çeken kişiler yine Merkür' ü Boğa' da olan kişilerdir..

Merkür sert etki almışsa; yalnızca para ve güç için yaşamak, isteklerini yaptırımda  sertleşmek, iyi değerlere ne pahasına olursa olsun sahip olmak isteği verir.

 

Merkür İKİZLER Burcu' nda

Merkür' ün bu konumu' da genellikle zihni faaliyetler yönünden iyidir. Çünkü Merkür burada doğal evindedir ve burada büyük bir güç sağlar. Eğer konum 10.cu evde oluyorsa yaşamda başarının göstergesidir.

Merkür  burada  kişiye  her  sorunu mantığı ile çözecek bir yetenek verir ve kişi kelimeleri çok rahatlıkla ve büyük bir ustalıkla kullanır. Yazarlık ve gazetecilikte başarılı olacak bir yapı verir. Gezmek, yeni yerler ve kişiler tanımak, araştırmacılık, el işlerinde ve pratik konularda başarılı bir kişilik oluşur.

Merkür  sert etki almışsa, çok çalışmaktan ve kuruntulardan dolayı ruhsal sıkıntı içinde olan ve yaratıcılık gücünü kullanma yerine taklitçi olmayı tercih eden bir yapı oluşur.

 

Merkür YENGEÇ Burcu' nda

Merkür  burada kişiye yumuşaklık verir. Yani kişi ince ruhlu ve merhametli, başkalarından çabuk etkilenip kanan, insanları mutlu etmeyi amaç edinen, güçlü sezgileri olan ve bu sayede olacakları önceden hisseden, ölçülü, dürüst, ailesi ile iyi ilişkiler kurabilen, savaşmaktan uzak barışçı bir kişilik verir. Eğer

Merkür 9.cu evde ise gezmekten, uzun deniz yolculuklarından hoşlanan bir tip, özellikle 2.ci evde ise iş yaşamında başarı verir.

Merkür  sert etki almışsa, düş dünyasında yaşayan ve gerçeklerden uzak yaşamına devam eden, başkalarının görüş ve düşüncelerinden çabucak etkilenen, sık sık iş değiştiren bir karakter oluşur.

 

Merkür ASLAN Burcu' nda

Merkür Aslan'da kişiye örgütleme, planlama ve tatbik edebilme yeteneği verir. Düşüncelerine bağlı ve başkaları tarafından benimsenmesini isteyen bir kişilik verir. Ayrıca tutkulu, kinsiz, temiz kalpli, inandırmada başarılı, çocuklardan ve evcil hayvanlardan hoşlanan ve güzel sanatlara karşı duyarlı, enerjik, çok süslü, dikkat çekici ve müzikten hoşlanan bir yapıda verir. Eğer 9.cu evin yerleşimi olumlu ise kişi bir diplomat veya konsolos veyahut başarılı bir işadamı olur..5.ci evde ise kişiyi bir tiyatro yönetmeni veya büyük bir artist, müzik sanatçısı yapar.

Merkür sert etki durumunda ise; bencil, küstah, gururlu, verici olmak yerine daima alıcı, başkalarını yönlendirme isteği, alkol ve uyuşturucu bağımlısı olabilir bir tip oluşur.

 

Merkür BAŞAK Burcu' nda

Bu konumdaki Merkür kişiye; zekada ve kavramada en yüksek konumu verir. Her zaman kişi mantık dışı fikirlere kapalıdır. Ayrıca kişide hatırlama gücü yüksek, mantık oluşumu yüzünden bir bilgisayar gibi davranan zihin, gerçekçi, pratik fakat felsefe ve sezgi gücünden yoksun, çabuk öğrenen, sessiz ve ciddi karakter, her işini belli bir plan ve proğram içinde yürüten, temizliğe ve sağlığına ve beslenmesine özen gösteren bir yapı oluşur.  

Merkür sert etki almışsa kişiye, sevgi ve hoşgörüden yoksun, aşırı mantık kullanan, önemsiz ayrıntılarla uğraşan ve parayı en üstün güç gören, despot ve duygusuz bir yapı verir.

 

Merkür TERAZİ Burcu' nda

Merkür' ün bu konumu kişiyi açık fikirli, bilgili ve değişken yapar. Bir işe başlamışken başka bir işe atılan uçuk tiplerdir ve bedensel çalışmaları sevmezler. Rahat sosyal yaşamı ve arkadaşlığı seven, toplum içinde sevilen, aranılan tiplerdir. Terazi' de iyi bir görünüme sahip Merkür kişiye, çocuk sevgisi, kuruluşlara yardım etmek, yararlı anlaşmalar ve yatırımlar işaretidir. Bu konum aynı zamanda kendilerini politikada görmek isteyenler için faydalıdır ve kısa sürede popüler olmayı ve başarılı olmayı sağlar.

Merkür sert etkiler almışsa, kolay etki altında kalan zayıf iradeli, kavga ve tartışmalardan uzak olmak için her düşünceyi kabul eden, gerçeklerden her zaman kaçan bir kişilik oluşur.

 

Merkür AKREP Burcu' nda

Merkür Akrep' te çok üstün bir zeka, her ayrıntıyı görebilen, keskin bir mantık ve sezgi gücü verir. Bu konum kişide toplanabilecek en iyi ve en kötü özelliklerin bir arada olabildiği bir konumdur. Kişi' nin sezgileri kuvvetli, zorluklara ve gizli durumlara dayanıklı, sırlarını gizleyen fakat başkalarının sırlarını deşifre eden, konuşmaları etkili ve akılcı, sinirleri sağlam, kinci ve öç alıcı, kuşkucu ve eleştirici dir. Ayrıca Merkür Akrep' te iken sağlık için faydalı değildir. 6.cı evde yerleşmiş ise bağırsak sorunları ve ya tenasül sisteminde rahatsızlıklar işaretidir.

Merkür sert etki almışsa  sadistlik ve aşırı kıskançlık verir ve insanları kendinden aşağı görür...

 

Merkür YAY Burcu' nda

Merkür bu konumda cana yakın ve sevimli, neşeli, hareketli fakat etkisiz, zihni devamlı üretken ve her şeyden etkilenen, özgürlüğüne düşkün, haksızlıklara  karşı duyarlı, dini, felsefi konulara meraklı, geleceği gören ve kehanette bulunan bir yapı verir.. Ayrıca bu konum yabancılar ile olan işlerde, ticarette veya yabancı malların alınıp satılmasında olumlu bir işarettir. Şansı kişiye yardımcı olmayacağı için, yaşamdaki başarılar ve kazançlar ancak yoğun bir çalışma ile elde edilecektir. Yani kişi çok çalışmasının sonucunda başarılı olacaktır..

Merkür sert etki almışsa; olgunluğa çok geç ulaşmak, sabırsız ve kuşkucu karakter ve başarısızlık verir..

 

Merkür OĞLAK Burcu' nda

Merkür bu konumda kişiye, değerli, ciddi, ağır, sabırlı ve sağduyulu bir yapı verir. Kişi' de anlamlı ve amaç dolu bir yaşam, kararlarda doğruluk ve disiplin, başarıya ulaşmak için kararlı ve sorumlu bir karakter oluşur.. İletişimi ciddi ve soğuktur. Bilimsel konulara meraklıdır.. Okumaktan hoşlanmaz, geç öğrenir ve insanlara akıl vermede ustadır..

Merkür sert etki almışsa tutucu, dar görüşlü, cimri ve bencil olur..

 

Merkür KOVA Burcu' nda

Merkür'ün Kova burcundaki konumu kişi'nin; tüm yeniliklere açık, akıllı, bilimsel konulara meyilli, ilişkilerinde dengeli ve sağlam, tartışmalarda en iyi çözüm bulucu olmasını sağlar. Duygusal ilişkilerde çekingen ve kapalıdır.. Merkür'ün bu konumu sadakat ve iyi kalplilik işaretidir, arkadaşlar vasıtası ile büyük zevkler verir. Dostları çoktur ve düşüncelerini paylaşmaktan hoşlanır. Yeni şeyler bulmak için akılları karıştırıp tartışmalara girmeyi sever ve aklını çok beğenir.

Merkür sert etki almışsa; kararsız ve dengesiz, zamanını boşa harcayan kişilik verir.

 

Merkür BALIK Burcu' nda

Merkür'ün bu konumu kişiye; mantık ve bilimsel işlev yerine sezgi gücüne dayanan bir zeka verir ve kişileri edebiyat, yazarlık, dans, sahne gibi alanlarda başarılı yapar. Kişi geçmiş deneyimlerden ders çıkartır ve insanları sever. Ayrıca kişide yardım etme, merhamet, acıma duyguları kuvvetlidir. Merkür'ün bu konumu evlilikte sadakatsizlik verir. Tabii bunda kusurun büyüğü kişinin kendisinde olur.

Merkür kötü etki almışsa kuşkucu ve karamsar bir yapı ile olmayacak konularda  evhama  kapılma gibi yapı oluşur..