MARS EVLERDE

 

 

MARS Birinci Evde:

Bu konum kişinin hakimiyetini, ruhsal ve fiziksel cesareti, enerjiyi, yaşam canlılığı ve yaşam gücünün en büyük kullanımını verir. Kişi enerjik, dışadönük, kavgacı, sert görünümlü, atılgan, tutkulu, çalışkan ve  yarışmacıdır. Mars zararlı bakış açısında ise korkaklık işaretidir ve kişi kendinden daha güçsüz kimselere karşı harekete geçebilir. Ekseriya anlaşmazlıklar ve çatışmalar göstergesidir. Eğer Mars, Yükselen Burç ev çizgisine yakın konumdaysa, bir duygusal veya aşk olayının habercisidir.

Mars sert etkiler almışsa, fiziksel mücadeleye hazır, kaba ve duygusal davranan, Mars TOPRAK burcunda ise, bencil....açgözlü....haris ve karşı cinse düşkün.. HAVA burcunda ise, değişikliği ve gezmeyi seven...dirençli....öfkeli...kavgacı fakat disiplinli.. bir yapı oluşturur..

 

MARS İkinci Evde:

Bu evde yerleşen Mars, iyi görünümde ve kendi burçlarından birinde yerleşmiş ise talihli bir etki verir. Eğer Jüpiter 2.ci ev ile iyi açı yapıyorsa, kişi başarılı bir evlilik yapabilir. Bu evlilik duygusal olarak tatmin etmese bile zenginlik ve parasal yönden faydalıdır. Ayrıca kişiye dik kafalılık, inatçılık,  kazandığı gibi çabucak yok etme, vermeyi kendi dilerse cömert, zorla istenirse cimri olabilme gibi özelliklerde verir.Bu evde yerleşen Mars, Uranüs ve Satürn ile zararlı bakış açısı yapıyorsa bir çok sorun yaşanabilinir ve kaçınılmayan para kaybına sebep olabilir..

Mars sert etkiler almışsa, maddesel değerlere çok düşkün ve elde etmek için kanunsuz yolları deneyen, sinirlenince küfürbaz  bir karakter oluşturur..

 

MARS Üçüncü Evde:

Mars'ın bu konumu kişinin çevresinde oluşan kavgaların, anlaşmazlıkların, kardeşler arasındaki uyumsuzluğun işaretidir. Kişiye, çabuk kızan ve egoist mizacı ile her türlü kontrol ve idarenin kendi elinde olmasını isteyen bir karakter yapısı verir. Aile arasında da aynı eğilimi gösterme olasılığı olacağından barış havası olanaksız gibidir.Bu yerleşim yolculuklar için olumlu değildir.Kişinin iyi bir eğitim yapması ve 1.ci sınıf bir tartışmacı veya politikacı olması mümkündür.

Ayrıca bilimsel konulara meraklı, araştırıcı, keşfedici, cesur ifadelerle yazabilen bir yazar,  keskin zeka, uzunca bir dil, yerli yersiz münakaşaya hazır olma gibi özelliklerde verir.

 

MARS Dördüncü Evde:

Mars'ın bu konumu iyi değildir. Aile içinde huzursuzluklar, akraba ilişkilerinde sorunlar, sağlık problemleri (dolaşım bozuklukları), despot bir karakter, daima yaklaşan bir tehlike işaretidir. Güneş, Mars ile zararlı bir açı yapıyorsa, mülk kaybını gösterir. Eğer yararlı bir görünümde ise, çalışma ve gayret sayesinde varlık çoğalmasına yardım edecektir.

Kişi için ebeveynleri ile çatışma ve yaşlılık günlerinde sıkıntı çekmek olasıdır. Doğduğu yerden uzaklara gidip oralarda yaşaması daha olumlu sonuçlar doğuracaktır.

 

MARS Beşinci Evde:

Bu konum kargaşalı bir yaşam ve organizasyonda gevşeklik demektir. Çocuklar için bir tehlike uyarısıdır ve Mars'ın yerleştiği burcun karakterine uyan bir hastalık geçirebilirler.

Bir kadın Horoskop' unda, zararlı bir görünüm varsa çocuk doğurması ile ilgili sorunlar olabilir. Eğer zararlı açıyı Neptün ile yapıyorsa bir düşük riski vardır. Mars eğer olumlu ise, kadın çocuklarının yetişmesi için kendini feda eden bir tip olacaktır. Fakat çocuklar yaramaz ve başıboş olmaya yatkın olduklarından sorunlar yaşayabilir. Ama sonunda yaşamda başarılı olmak için her türlü şansı yakalayacaktır.Mars'ın bu konumu kişi'de aşırı cinsel dürtüler oluşturur. Cinsel kıskançlık nedeniyle kavga çıkarması ve evlilik dışı ilişkilere kayması olasıdır.

Mars sert etkiler almışsa, çocukları yüzünden üzüntüleri ve kumar yüzünden para kaybını gösterir.  

 

MARS Altıncı Evde:

Mars'ın bu konumu da olumsuzdur. Kaza tehlikesi, sağlık sorunları, güvendiği kişilerden zarar görme, para çaldırma veya kaptırma,  kesici aletlerle ilgili bir işte çalışma, eleştiricilik, acelecilik yüzünden fırsat kaçırma gibi özellikler verir. Kişinin vücuduna, özellikle zararlı bir burçta ise, yüksek ateş ve iltihaplar verir. Eğer olumlu görünümde ise tam tersine kişinin yapısı kuvvetli olur ve hastalıklardan etkilenmez. Bu konum para kazanmak için olumludur. Mars bu konumda kişiye çok çalışma enerjisi verir ve tembel kişilere dayanamaz olur.

Mars sert etkiler almışsa, fazla çalışmaktan dolayı gelecek hastalıkları gösterir.

 

MARS Yedinci Evde:

Mars'ın bu konumu kişinin favori bir evlilik yapacağını, eşinin Mars karakterinin özelliklerinde olacağını, evinin yönetimini elde tutacağını gösterir. Eğer zararlı bir görünüm varsa, evliliği yürütmek ve beraber olmak giderek zorlaşır.
Mars olumlu bir görünümde ve Merkür ile iyi bir açı yapıyorsa, Mars'ın bu evdeki etkisi büyük şeyleri elde edeceğini, önemli yararlar sağlayacağını, olumsuz karakter yapısını (kıskançlık ve haset gibi), yeneceğini  gösterir.

Mars sert etkiler almışsa, ilişkilerde kopma, kavga ve mahkemelik olaylar, ortaklıklarda hüsran ve üzüntü, kendine zarar verme, düşünceleri ve davranışları arasında bir türlü denge kuramama gibi özellikler verir.

 

MARS Sekizinci Evde:

Mars'ın buradaki yerleşimi zorlu bir yaşam demektir. Kişiye gizli, ruhsal, tutkulu, yıkıcı, yakıcı duygular, cinsel tatminsizlik, normal dışı cinsel arayışlar, aşk ve tutku uğruna her türlü anormal çarelere baş vurabilme, istediği şeye mutlak olarak sahip olma, miras konularında sorunlar, kayıplar, bir kavgada veya savaşta hoş olmayan tarzda ölmek veya çok ciddi kayıplar yaşama  gibi zorlu bir yaşam verir.

Mars sert etkiler almışsa, yok etme eğilimleri, evlilikte serüven, miras ve para işlerinde çatışmalar görülür.

 

MARS Dokuzuncu Evde:

Burada Mars eğer güçlü konumda ise şans verir, fizik ve moral olarak destekler, girişimci ve enerjik birisi yapar. Kişi din, felsefe, ilim, eğitim, öğretim alanlarında uğraşmaya yatkın, inançlarının doğruluğuna ve üstün olduğuna inanan, bu yolda savaşmaktan bıkmayan, politika alanında olay yaratıcı ve önder, gezmeyi seven bir yapıda olur.

Mars sert etki almışsa, kendi düşüncelerini fanatik bir biçimde yayan bir karakter, dik kafalı ve inatçı, Mars SU grubu bir burçta ise uzun yolculuklar sakıncalı bir özellik verir.

 

MARS Onuncu Evde:
Başucu noktasındaki Mars'ın etkisi eğer güçlü konumda ise oldukça yüksektir. Mars burada olumlu yükselme, şan, şöhret sahibi olma, zirveye göz dikme, bunun için hırsla, cesaretle ve önüne çıkan engelleri acımadan yıkarak çalışma, pratik, çabuk düşünebilme, yetki sahibi olma, önderlik yapma, meslek alanında tutkularını elde etme için gözü kara davranabilme özellikleri verir.

Mars sert etkiler almışsa, yetki sahibi olmak için yasa dışı yollara sapma ve maddeye aşırı düşkünlük verir.

 

MARS Onbirinci Evde:

Bu konum genellikle zararlıdır. Çeşitli çatışmaları, fiziksel tahribatı, arkadaşlardan ve sosyal çevreden kaynaklanan sürtüşmeleri gösterir. Ebeveynler ve çocuklar arasındaki anlaşmazlıkları ve gerginlikleri gösterir. Eğer Satürn 5.ci evde ve zararlı bir görünümde ise, bu çocukların kaybı demektir.
11.ci evde güçlü konumdaki Mars kişiye güç verir ve kendisini sevmek yerine korkulan bir lider yapar. Fakat bunu için Venüs, Güneş veya Jüpiter Horoskop' ta olumlu görünüm yapmalıdırlar. Kişi sosyal kurallara başkaldıran, zihinsel olarak yetenekli dir.
Mars güçlü hırsların gezegenidir ve bu da kişide güçlü yönelişler oluşturur, kuvvetli amaçları vardır fakat daima başkalarına acı ve üzüntü vermek pahasına gelişirler.

Mars sert etkiler almışsa, arkadaşlar yolu ile incinme ve ihanet olasılığını verirsin.

 

MARS Onikinci Evde:

Bu konum genellikle kişiye saflık verir. Kişi iç aleminde sıkıntılı, duygularını ifade edememe veya yanlış anlaşılma yüzünden incinme, endişeli, gizli işlerde çalışarak kendine güvenini kazanma, rahatlık veren alışkanlıklara bağlılık, kendine kolay söz geçirememe, aşk ilişkilerinde dengesizlik, kendini savunma gayesiyle düşmanca davranma,  zarar görürüm endişesi ile kendine ait şeyleri saklama, sessiz ve derinden giderek kendini kabul ettirme yapısındadır.
Güneş, Venüs veya Jüpiter'in iyi ve olumlu etkileriyle kişi ancak zorlukları yenebilir fakat genel olarak yaşam kasvetli ve amaçsız geçer.    
Mars sert etkiler almışsa, gizli düşmanlar ve kayıplar, yaralanma, cezaevine düşme tehlikesi (Mars, Uranüs veya Satürn ile olumsuz açı yapıyorsa)gibi özellikler verir.