GÜNEŞ

 

 

Güneş; gezegenler içinde en güçlü olanıdır ve kişinin İrade gücünü, kararlılığını, şansını  ve çocukları, sanat uğraşılarını  sembolize eder. Ayrıca kibirlilik, kendini beğenme, benlik, bağımsızlık, kendine aşırı güvenme, hedefe yönelme, atılganlık, liderlik gibi konuları simgeler.

Her burçta bir ay kalır. Kişinin doğum anında bulunduğu burca bağlı olarak özellikler gösterir ve aldığı diğer planet görünümleri ile bu etki azalır veya artar. Örneğin bir doğum haritasında 3. Evde olan Güneş, bilgisiyle, aklıyla, iletişim kurma biçimleriyle tanınmak isterken, 7.evde olan bir Güneş, birebir ilişkileriyle, evlilik ve ortaklıklarıyla kendini ifade etmek ve bilinmek ister, tabi bu istekler ve tanınmada  diğer planetlerle yaptığı açılar önemli rol oynar. Mesela Güneşin Neptün'le yaptığı sert bir açı kişinin kendi gerçek isteklerini belirlemesinde zorluklara sebep olur, Neptün'ün bulanık enerjisi, onun kendini bir karmaşa içinde bulmasına , hayal aleminde yaşamasına veya bağımlılıklara çekilmesine neden olacaktır.  

Güneş, bilinç, istek ve güç tür…kişinin kendisini, saf ve başkalarından etkilenmemiş özünü temsil eder…aktif enerji dolu yanını  gösterir… Güneşi veya güneş enerjisi güçlü olan insanlar çabuk fark edilen, hayat doludur  ve  isteklerini gerçekleştirecek büyük ve bitmek bilmeyen bir enerjiye sahiptirler ve güneş gibi parıldar ve etraflarına ışık saçarlar..

Güneş'in doğal evi Aslan Burcu ve 5.ci evdir. 1.ev de ve Koç burcunda güçlüdür, Kova ve Terazi burcunda ve doğal olarak 11. Ev ve 7.Ev de kendini ifade etmekte zorlanır ve gücü zayıflar. Bir Ateş burcu olan Aslan, bencil ve kendini dışa vuran bir kişiliği göstermesine rağmen 5.ci Ev'de çocukları, kişinin yaratıcılığını, serüvenciliğini  gösterir.

Güneş'in bulunduğu ev kişinin  yaratıcılığını günlük yaşamın hangi alanlarında gösterdiğini açıklar. Bu meslek, ev, ya da belki de parasal konular ya da eğitim ve iletişim alanları olabilir.