AY EVLERDE

 

 

AY Birinci Evde:

İyi huylu, çekingen, çok duygusal, hayal dünyası geniş, annesine aşırı bağlı, yemek yemeye meyilli, sevdiklerine karşı sahiplenici ve onlara düşkün bir mizaç verir. Birinci evdeki Ay kişiyi ölçüsüz yapar, özellikle yükselen burç yengeç, balık veya akrep ise aşırı içki bağımlılığı görülür. Eğer Ay; başak, yay veya balık'da ise medyumluk gücü ortaya çıkar. Boğa burcunda ise çalışkan bir kişilik oluşturur.

AY İkinci Evde:

Buradaki Ay'ın konumu beklenmedik kazançlar ve büyük ölçüde talih, fakat aşağı yukarı değişmeler verir. Olumlu bir Venüs ile zengin bir evlilik demektir. Bu evde Boğa burcu bulunuyorsa  ve destekleyici etkiler varsa bol para, servet, ve ün vermesi beklenmelidir. Kişiye duygusallık, sağlığına ve rahatına düşkünlük verir. Yaşamda denge sağlamak için parasal güven aramak eğilimi verir  aksi halde güvensiz ve sinirli olurlar.

AY Üçüncü Evde:

Bu evdeki Ay; sıkça yolculuklar ve huzursuz bir yaşam verir. Hayal gücü oldukça gelişmiştir. Edebiyata veya sanata karşı ilgi duyarlar fakat belirgin bir amaçları olmadığından başarılı olamazlar. Başkalarından çok çabuk etkilenirler ve son söylenenin sözüne itibar edip devamlı değişdikleri için kendi kendilerini huzursuz yaparlar. Çocukluktan kalma bilinçaltı duygulardan etkilenip karmaşık duygular içine girebilirler.

AY Dördüncü Evde:

Aile yaşantısında huzur olmadıkça kendisini mutlu hissetmeyen bir mizaç verir. Bu konum yuvada mutlu bir atmosfer demekse bile, maddi bir denge olmadığı gibi evin bir yönetimi veya sistemide olmaz. Yaşamın erken çağları pek talihli değildir fakat daha sonraları yaşam talihli bir şekilde devam eder. 4.cü evdeki Ay, kişinin annesi için olumludur ve anne etkisi aşırıdır. Kişinin güneşi eğer Kova veya Terazi'de ise erken dul kalabilir.

AY Beşinci Evde:

Bu evde bulunan Ay, duyguları dramatik bir biçimde ifade edebilmeyi, artistik konulara duyarlı olmayı, yaratıcı çalışmalarda hayal gücünü,  eğlenceyi, güler yüzlü olmayı ve popüler bir kimliğe bürünmeye düşkün özellikler verir. Kişinin  kendisini  yaratıcı bir biçimde ifade etmesi duygusal ihtiyaçları açısından önemlidir. Kişi pratik zekaya sahiptir, kumara ve riskli şeylere  meyillidir. Sevilmeye, ilgi çekmeye, beğenilmeye ihtiyaç duyar ve duygusal kırıklıklarda büyük alınganlıklar ortaya çıkarır. Ay burada kişiyi zevk düşkünü yapar ve şıpsevdi olur.

AY Altıncı Evde:

Bu konumda ki Ay; genel sağlığı etkiliyen sorunlar getirir ve kişiyi çalışkan bir işçi ve detaylara önem veren bir tip yapar. İş ortamında etkiye çok açık ve titiz, düzenli  herkese örnek olmaya özen gösteren, bulunduğu mevki için savaşmayan, maddi veya manevi ikinci planda çalışmaya aldırmayan özellikler verir.Kadın için doğumdaki bir sorunu veya rahim sorunlarını gösterir. Bir erkek için böbrek sorunlarını gösterir ve boğaz, boyun rahatsızlıkları da olabilir.

AY Yedinci Evde:

7.ci evdeki Ay, evlilikte, ortak çalışmalarda verimliliği, duygusal doyum için ilişkilere meyilli olmayı, erken evlenmek isteğini, evlilikte anne-baba özellikleri  aramayı, sık sık yabancı ülkelere gitmeği ve gezmeği gösterir. Davalar ve duruşmalar açısından kişi istediğini elde eder. Uyumlu bir ortam yaratmak en önemliamacıdır ve bu amaç  uğruna yalan söyleyebilir.   

AY Sekizinci Evde:

Gizli, ruhsal, psikolojik konulara aşırı duyarlı, evlenerek varlık kazanmak, parasal konularda eşinin ya da ortağının parası ile yakından ilgili, son derece güçlü ama gizli tutulan tutkuları olan, duygusal açıdan özellikle ikili ilişkilerde kolayca yara alabilen, kıskanç, öç alıcı,  gizli bilimlerle uğraşmayı seven özellikler verir. Kanuni yollardan miras veya başka yollardan paraya kavuşur. Telapati gücü  vardır.

AY Dokuzuncu Evde:

Bu evdeki Ay; rüyalara meyilli, medyumluk ve doğaüstü sezgisi olan, dini, ahlaki değerlere saygılı, aile yaşamında tutucu, gezmeyi seven ve doğduğu yerden çok uzaklara gitmek eğiliminde olan, meraklı ve anlaşılması zor bir kişiliği  gösterir. Ay, Mars ve Satürn ile zararlı görünüm yapıyorsa yolculuklarda ciddi tehlikeler vardır. Ay sert etki almışsa dar görüşlü ve fanatik bir kişilik oluşur.

AY Onuncu Evde:

Ay burada olumlu görünümde ise, seçtiği  branş da  saygın bir kariyer sahibi yapar ve beklenmedik başarılar ve mevkiler getirir. Bu konumdaki erkek için en uygun hedef politikadır. Bundan başka olumlu bir hedef de aktörlük olabilir. Eğer idari makamlarda çalışırsa yükselme kaçınılmaz olacaktır. Ay'ın buradaki yerleşimi kişinin ev alım satımından hatırı sayılır bir servet edineceğini gösterir. Başarılı olmada anne veya bir kadının desteği görülür.

AY Onbirinci Evde:

Sosyal ilişkileri güçlü, yalnızlığı sevmeyen ve duyguları arkadaşlar  tarafından etkilenen, beklentileri ruhsal durumuna göre değişen, dost canlısı özellikler verir. Ekseriya  geniş bir aile demektir. Kişi sosyal çevresinde ün, şeref ve şöhret sağlayabilir. Ayrıca arkadaşlarla yapılacak seyahatleri gösterir. Arkadaşlarına destek ve yardımcı olmayı sever. Ay kötü etki almışsa dostlar, arkadaşlar  tarafından  incinme olabilir.

AY Onikinci Evde:
Bu konum kişinin iç huzurunda barış ve sakinlik göstergesidir. Kişinin hayırsever mizacını gösterir. Ay'ın bu konumunda kişi nazik, iyi huylu, yardımsever, temiz ruhlu, aşırı duygusallıktan dolayı içe kapanık, utangaç ve kolay incinen bir yapıda olur. Bilinçaltı ve geçmiş deneyimlerden etkilenir. Sezgiler yoluyla sorunları önceden görebilme özellikleri vardır. Ay sert etkiler almışsa psikolojik sorunlar ve hastalıklar ortaya çıkabilir.