muradlog1emre

yansimalar

Ben "GARİB" bir "İNS-AN"ım, Kendim Söyler Kendim Dinlerim,
Kalemim yok amma kitab yazar
ım,yine yazdığım bu kitabı Kendim 'OKU'rum,
Kah Girerim
'BEYN'lere Açarım, Kah girerim 'GÖNÜL'lere yakarım,
Bizi Gören
'KENDİN'i 'GÖR'ür, SEVGİ veren Sevgi bulur,
Sanma ki
'GÖR'ünür Bilinirim,'GÖR'enlerin 'BİLİNMİYEN'iyim,
Bize
'BAK'an 'AN'da 'GÖR'ür,'KONUŞ'a-mayan diller çözülür,
ortaya neler neler
dökülür,bazıları Pişman olur Üzülür,
 baz
ıları Rahatlar Ref-Ref ile huzura kavuşur,
Ey DOST su
çlu arama kimsede ne ararsan kendinde ara,
DOST arar isen
'DUA'larda ara,Haya ile Edep ile,
Sevgi sa
ç İMAN ile, Seven Sevdiğiyle Beraberdir,
Bu sözlerde Hikmet ara,
Dünya mal
ına tamah etme, zkı veren Allah de 'KUL'a minnet etme,
Sanma yazd
ıklarımız 'NEFS'den dile dökülendir,
Bu dile dökülenler,"LÜTFu-HAKK"dand
ır "GAFİL" olma...

ANASAYFA