ASIL BURÇ YÜKSELEN BURÇ İLİŞKİLERİ

 

 

Buraya kadar anlatılanlardan; kişinin doğduğu tarihteki burcu ile, doğduğu saatteki ufukta yükselmekte olan burcun kişiyi nasıl yoğurduğunu inceleyelim..

Bir kişinin iç ve dış burçları şöyle çaprazlaşabilir;

İç Burç (Ana)                         Yükselen Burç (Dış)

Ateş                                        Ateş
Ateş (Koç,Aslan,Yay)             Hava
Ateş                                        Su
Ateş                                        Toprak

 

İç burcu Ateş, yükselen burcu Ateş olan kişi son derece bencil, yaşamdan önce kendisini düşünen, dünyanın kendi çevresinde dönmesini isteyen, istekleri olmayınca da sadece kendi menfaatinin gerektirdiği biçimde bir yaşamı tercih eden, çok inatçı kişi olacaktır.

İç burcu Ateş, yükselen burcu Hava olan kişi bu defa yukarıdakine benzer düşüncelere sahip olmasına rağmen, bu kişi yaşamında havai meşrebi olacak, kolay kolay âdetlere bağlı kalmayacak; çevresine yararlı faaliyetlerde, kendini fazla düşünmeden, bir takım davranışları ortaya koyabilen eli açık kişi olacaktır.

İç burcu Ateş, yükselen burcu Su olan kişi yani  Koç, Aslan , Yay gibi bir iç burca, dışarıya bir Yengeç, Akrep veya Balık isabet etmişse yaşamı  sıkıntılı  ve huzursuzluğa  namzet bir kişi olacaktır. Zira içteki ateş kaynaklı yapı dıştaki su nitelikli kapayıcı yapı yüzünden sürekli bastırılacak bu da kişide büyük oranda bir takım iç sıkıntılarının meydana gelmesine sebep olacaktır. Bu tesirler bazen çok artacak, bazen de nispeten gerileyecektir. Kişi kafasında düşündüğünü rahatlıkla ortaya dökemeyen ve çevresini kırıp geçiren ama birden ılımlaşan kişi olacaktır.

İç burcu Ateş, yükselen burcu Toprak olan ise gene nispeten yukarıda saydığımız gibidir; ancak üsttekinde görülen şiddetli sıkıntılar ve bunalımlar bunlarda daha az olacaktır. Kafada cömert fakat fiiliyatta kolaylıkla para harcayamayan  bir kişi olacaktır.  

İç Burç (Ana)                         Yükselen Burç (Dış)

Hava                                      Ateş
Hava (Kova,İkizler,Terazi)      Hava
Hava                                      Su
Hava                                      Toprak

 

Hava gurubundan olan bir beyinin en bariz özelliği insanlığa yardımı, yararlı olmayı düşünen bir kafa sahibi olmasıdır. Yaşamı oldukça objektif olarak seyredip değerlendirmeye çalışır, hoşgörülüdür. Ancak bütün bunlara rağmen dışa gelen ateş bu durumdaki havayı son derece gururlu kendini beğenmiş bir görüntüye sokar. İç kova ise son derece akıllı ve kendini beğenmiş bir tip; iç ikizler ise zeki ve gururlu bir tip oluşur. Terazi’deyse doğru bildiğini dom-dom söyleyen kimseden çekintisi olmayan bir tip ortaya çıkar. İç havaların genel bir diğer karakteristiği, zaman zaman kendilerini sanki bu dünyanın değil de başka bir dünyanın insanı imiş gibi hissetmeleridir.

İç burcu hava, yükselen burca Su  gelirse görüntü hayli farklı olur. Zira, kafadaki özgür düşünce, dıştaki duygusal ve bağımlı bir karakter ile kayıtlanmış olur. Özgür kafa, dış yengeç ise evine, ailesine bağımlı onlar için kendini harcayan bir tip oluşturur. Dış Akrep olursa bu defa duygusal davranışlardan kurtulamayan fakat oldukça özgür davranışlar ortaya koyabilen, iradeli ve tahakkümcü bir tip düşer. Bunu ancak kararsız eden içe düşecek bir ikizlerdir. Dışa düşen bir balık ise özgürce yaşamın zevklerine yönelebilen bir tip oluşturur.

İç burcu hava, yükselen burcu Toprağa gelince eğer boğa düşerse, yeme-içme ve sohbet zevklerine düşkün, kazanca yönelik hırsı fazla bir tip olacaktır. Başak düşerse hırslı, hareketli, düzenli kazanca dönük araştırmalar içinde bir kişi olacaktır ama ne yapsa bir boğa gibi para yönünden şanslı olmayacak; zaman zaman eline para geçebilecek fakat arkasından büyük miktarlarda  da kaybedecektir. Oğlak da ise kararlı, olgun, hoşgörülü, yardımsever fakat parasına da çok bağlı bir tip oluşacak. Eğer oğlak’ın içine Kova düşmezse, Oğlak karakteristiği hemen bütün burçlara hâkim duruma geçecektir.

İç Burç (Ana)                         Yükselen Burç (Dış)

Su                                          Ateş
Su  (Yengeç,Akrep,Balık)       Hava
Su                                          Su
Su                                          Toprak

 

Su gurubunun genel karakteristiği son derece duygusal olmalarıdır. Bu duygusallık dışa rastlayan bir ateşle birlikte genellikle kontrol edilemeyen taşkın davranışlara kadar uzanır. Meczup yapılı, denen kişilerin yüzde 90’ı iç burcu su, dış burcu ateş, gurubu olanlardan çıkar. Bu kişiler hayatta en çok pişmanlık duyan kişilerdir. Çok defa duygusallıkları yüzünden ve kendilerini kontrol edememeleri yüzünden istemedikleri davranışları ortaya koyup, sonra da bundan büyük pişmanlık duyarlar. Tam anlamıyla taşkın tiplerdir. Esasen iç dünyalarında son derece merhametli, müşfik kimselerdir.

İç burcu Su, yükselen burcu Hava ise en büyük hayırseverlerin ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Zirâ hava gurubu eli açıklığı verir.

İç burcu Su, yükselen burcu Su  ise son derece merhametli  duygusal  hayırsever bir kişi olacaktır.

İç burcu Su, yükselen burcu Toprak ise duygusal ama kendi menfaatine dönük; son derece mütevazi, fakat menfaatine halel gelme ihtimali karşısında da kaplan kesilen bir tip ortaya çıkacaktır.

İç Burç (Ana)                         Yükselen Burç (Dış)

Toprak                                    Ateş
Toprak (Boğa,Başak,Oğlak)    Hava
Toprak                                     Su
Toprak                                     Toprak

 

İç burcu Toprak, yükselen burca Ateşin gelmesi genellikle ortaya  taşkın bir tipin  çıkmasına yol açacak ancak bu tip su gurubundaki kadar kontrolsüz olmayacaktır. Ayrıca su gurubundaki taşkınlıkların kökeninde duygusallık olmasına karşılık; toprak gurubunun kökeninde ise menfaatler yatacaktır.

İç burcu Toprak, yükselen burca Havanın  gelmesi halinde ise, kafadaki maddecilik ele kadar uzanmayacak ve "sanki eli açık" bir görüntü ortaya çıkaracaktır. Oysa esasen bu kişi kafaca hayli maddeci bir kişi olacaktır.

İç burcu Toprak, yükselen burcu Su ise merhametli, acıyan ama yardımları küçük miktarları geçmeyen kişiler olacaktır.

İç burcu Toprak, yükselen burcu Toprağa  gelince  son derece mütevazı  hep şikayet eden ama  servetlerini gizli tutan  ama âdeta "varyemez" paralarını kendilerinden sonrakiler için biriktiren kişiler olacaktır ..

Kişinin yıldız haritası hazırlandıktan sonra sırayla 12...1..2...3..evlere rastlayan burçları ve buralara düşen yıldızları incelemek gerekir. Şimdi kişiyi tanımanın  temel kurallarını verelim;

1-  Kişi kendini 12.ci evde bulunan burcun karakterinde hisseder.
2-  Kişi 1.ci evde bulunan burcun  karakteristiğinde  görünür.
3-  Kişi 2.ci evde bulunan burcun  karakteristiğinde  davranışlar ortaya  koyar.
4-  Kişi 3.cü evde bulunan burcun  karakteristiğinde düşünür.

 

Örnek verecek olursak yükselen burcu Akrep olan birisini ele alalım. Bu kişinin 12.ci evinde Terazi burcu, 1.ci evinde Akrep burcu, 2.ci evinde Yay burcu, 3.cü evinde Oğlak burcu bulunmaktadır. Bu kişi kendisini bir Terazi gibi hissedecek buna karşı Akrep görüntüsünde hükmedici  bir kişilik ortaya koyacak, ancak davranışları yay burcu gibi olacak, kafasına gelince tam bir oğlak gibi çalışacaktır.