HOROSKOP ve EVLERİ

 

Astroloji'de birbirine eşit, her biri belirli yıldız kümesini taşıyan on iki tane BURÇ bulunmaktadır. Her Burç 30 º lik bir parça oluşturur. Günümüzde bu yıldız kümelerine Zodyak Burçları  denilmektedir. Tüm Zodyak kuşağının temsili  olarak  gösterildiği daireden  oluşan grafiksel düzene HOROSKOP denilir. Horoskop 'ta oluşturulan  her dilim hayatımızda  ayrı bir anlam taşır ve bu dilimlere EV denir. Dairenin bütünü 360º lik , 12 parçaya  bölünmüş her parça , bir  burcu temsil eder ve "0º den başlayarak KOÇ burcundan başlar  BALIK  burcunda sona  erer. Horoskop' ta yerleştirilen evlerin numaralanması  saat yelkovanının  ters  istikametindedir. 1..,4..,7..,10.ci  evler "Köşe  Evleri" dir ve burada bulunan  gezegenler  kişilik oluşumunda  etkilidir.. 2..,5..,8..,11.ci  evler " ikincil Evler " dir ve köşe evlerinden sonra gelirler kişilerin yaşamlarındaki  safhaların  nasıl   olacağını gösterirler..3..,6..,9..,12..ci evler ise " Üçüncül  Evler " olarak tanımlanmış olup  kişinin  zihnini etkileyen oluşumları  ve dış etkilere bağlı özellikleri  gösterirler ve buraya yerleşmiş  gezegenler ise kişinin eylem meylini  ve  uyum yeteneğini belirlerler..

1.Evden 6.EV e kadar olan evler "Kişinin kendi gelişimi ve ifade edişini"   7.EV den 12. EV e kadar olan kısım ise "Kişinin Başkalarıyla olan ilişkilerini, ilgilerini  ve öğrenimlerini, başkaları ile işbirliklerini ve kendi dışındaki insanları nasıl zorladığıyla ,motive ettiğini belirler.. 


1.ci Ev  Horoskop Konumu: Köşe Ev
Burcu: Koç ,Yönetici gezegeni  Mars  
Niteliği :Öncü  
Gezegenin  Etkileri :Gezegenlerin 1.ci  evde  bulunmaları  güçlü  kişilik  oluşması  ve  açığa  çıkışlarını gösterir. BENLİK veya KİŞİSEL GÖRÜNÜM evi olarak  bilinir, yükselen burçla başlar.
Kişilik :İnsanın fiziksel görünüşü, hareket ve mimikleri dış etkenlere uyumları ve tepkilerini, imajı  açıklar.  

  
2.ci Ev  
Horoskop Konumu: İkincil Ev  
Burcu: Boğa ,Yönetici gezegeni  Venüs  
Niteliği: Değişmez ( maddesel nitelikler )  
Gezegenin Etkileri: Gezegenlerin 2.ci evde bulunması kişinin  maddiyata ve dolayısı  ile para ya düşkünlüğünü  gösterir.
Kişilik: Para, sahib olunacak mal, mülk, iş  hayatını,  ticari yeteneği,  kazanç ve  kayıpları gösterir.  

3.cü Ev
Horoskop  Konumu:Üçüncül Ev  
Burcu: İkizler, Yönetici gezegeni Merkür  
Niteliği: Değişken ( adaptasyon )  
Gezegenin Etkileri: Gezegenlerin  3.cü evde  bulunması  kişinin   evinle ilgili  konulardaki  yoğunluğunu gösterir.  
Kişilik : Aile, kardeş ilişkilerini, iletişim, yakın  çevre ilişkilerini,  düşüncelerini,  kısa yolculukları  kısa süreli  planları   gösterir.  

4.cü Ev  
Horoskop  Konumu: Köşe Ev  
Burcu: Yengeç, Yönetici gezegeni Ay  
Niteliği: Öncü  
Gezegenin Etkileri: Gezegenlerin 4.cü evde bulunması  kişinin  evine, dost ve  akrabalarına  yakınlığını, yaşayacağı  yeri  gösterir.
Kişilik: Kişinin doğumunu, Aile ve toplum yaşamını, anne ve  baba ile ilişkilerini,  yaşam  sonunun  nasıl geçeceğini, kişisel  bağlılıkları gösterir.  
5.ci Ev   
Horoskop Konumu: İkincil Ev  
Burcu : Aslan, Yönetici gezegeni Güneş  
Niteliği: Değişmez  
Gezegenin Etkileri: Gezegenlerin  5.ci  evde  bulunması  çocukları , kişinin yaratılıcığını ,serüvenciliğini gösterir.  
Kişilik: İrade gücünü, kararlılığını , şansını  ve çocukları , sanat uğraşılarını  gösterir.  

6.cı Ev    
Horoskop Konumu:Üçüncül Ev  
Burcu :Başak , Yönetici gezegeni Merkür  
Niteliği :Değişken ( adaptasyon )  
Gezegenin Etkileri:Gezegenlerin  6. cı evde bulunması  hastalıkları, beden  ve ruh  sağlığını, beslenme giyim  kuşamı  gösterir.  
Kişilik:Kişisel gayretleri, işi, günlük yaşantıyı , fiziksel  ve ruhsal sağlığı, kafayı  kullanma  becerisini gösterir.  

7.ci Ev   
Horoskop Konumu:Köşe Ev  
Burcu:Terazi, Yönetici gezegeni Venüs  
Niteliği:Öncü  
Gezegenin Etkileri:Gezegenlerin 7.ci  evde  bulunması evlilikleri,  yakın dostlukları, ticareti, seçeceği eşi gösterir.  
Kişilik:Ortaklıkları , yasal  meseleleri , fikir  hareketlerini, sözleşmeleri, sevgiyi, evliliği, seçilecek eş  tipini, toplum  yaşamını gösterir.  

8.ci Ev   
Horoskop Konumu:İkincil Ev  
Burcu:Akrep, Yönetici gezegeni Mars-Plüton  
Niteliği:Değişmez  
Gezegenin Etkileri:Gezegenlerin  8. ci  evde  bulunması  ölümü , miras veya  evlilikten  gelen  paraları, doğa  üstü  uğraşları  gösterir.  
Kişilik:Ölümü ve yeniden doğuşu, kehanet, büyü gibi çalışmaları  gösterir.  

9.cu Ev   
Horoskop Konumu:Üçüncül Ev  
Burcu:Yay , Yönetici gezegeni  Jüpiter  
Niteliği:Değişken ( adaptasyon )  
Gezegenin Etkileri:Gezegenlerin 9. cu evde bulunması uzun yolculukları, yabancı  ülke  ilişkilerini, din ve felsefe  görüşlerini, eğitimi gösterir.  
Kişilik:Uzun yolculukları, Din, Felsefe  ve yüksek  eğitimini,  kanuni  işlerini,  düşlerini  gösterir.  

10.cu Ev   
Horoskop Konumu:Köşe Ev  
Burcu:Oğlak , Yönetici gezegeni  Satürn  
Niteliği:Öncü  
Gezegenin Etkileri:Gezegenlerin 10. cu  evde bulunması  meslek  hayatını ve yükselmesini, idareciliğini, ününü, sorumlulukları  gösterir.  
Kişilik:Sosyal yaşantıyı , kişinin toplumdaki yerini, yaşamda  iniş  ve  çıkışları  gösterir.  

11.ci Ev   
Horoskop Konumu:İkincil Ev  
Burcu :Kova , Yönetici gezegeni  Uranüs  
Niteliği:Değişmez  
Gezegenin Etkileri:Gezegenlerin 11.ci evde bulunması  dostlukları, umutları, sevgiyi ve akılı  gösterir.  
Kişilik:İlimi ,buluşları , çevreyle ilişkileri , sosyal ve politik çalışmaları , arzu ve dilekleri  gösterir.  

12.ci Ev   
Horoskop Konumu:Üçüncül Ev  
Burcu:Balık , Yönetici gezegeni Neptün  
Niteliği:Değişken ( adaptasyon )  
Gezegenin Etkileri:Gezegenlerin 12.ci evde bulunması krizleri,  gizliliği, hayalleri, kısıtlamaları  gösterir.  
Kişilik:Kişinin ruhsal yapısını, manevi alandaki kapasitesini, saklı güçleri, gizliliği, güçlükleri, başarısızlıkları, gizli  düşmanları, beklenilmeyen olayları, alışkanlıkları  gösterir.

                                                                                                                           ASTROLOJI