KOÇ

BOĞA

İKİZLER

YENGEÇ

ASLAN

BAŞAK

TERAZİ

AKREP

YAY

OĞLAK

KOVA

BALIK

 

 

BURÇLAR ve ÖZELLİKLERİ

 

 

Astroloji 'de birbirine eşit, her biri  belirli yıldız kümesini taşıyan on iki  tane BURÇ bulunmaktadır ve her Burç 30 º lik bir parça oluşturur. Burçlar  sistemi içerisinde KOÇ burcu noktası koordinat noktası olarak kabul edilir ve BALIK burcunda sona erer. Güneş sisteminde 9 gezegen ve uyduları  mevcuttur. Bu gezegenlerden her biri, Güneşin etrafında, kendi yörüngelerinde, belli bir düzen içinde seyir halindedir. Sistem içinde gezegenlerden başka,sabit yıldızlar, kuyruklu yıldızlar, astreoidler, göktaşları, kara delikler, gaz ve toz bulutları da bulunmaktadır. Güneş, Ay veya gezegenler  olsun  hepsinin kendilerine  özgü kişiliği, içerdiği çeşitli anlamlar ve etkileri vardır ve bütün bunlar doğrultusunda, insan bilinci, karakteri, fizik oluşumu ve hassaları biçimlenir. Kozmik ışınımlar bireyi yani beyinleri sürekli etkileyerek, içte, insanın düşünce yapısını, dışta ise, fiillerini yani hareketlerini meydana getirirler. Burçlar özelliklerine göre çeşitli sınıflar  içerisinde dizilirler.

Farklı  gruplardaki  burçlar  ile aynı  gruplardaki  burçlar  ayrılıklar  ve  benzerlikler  gösterirler.

 

Burçların sınıflandırılmaları şöyledir;

 

ATEŞ : Koç , Aslan , Yay .... «Ateş» gurubunun en bariz özelliği, bu guruptan olan kişilerin kendini beğenmiş, gururlu, dediğim dedik, bir yapıda olmalarıdır. Daima çevrelerine hükmetmek isterler. Hep zirveye taliptirler. Dışa dönük davranışları simgelerler.

TOPRAK : Boğa , Başak , Oğlak .... «Toprak» gurubu  insanların  ortak  özelliği  ise  sabit  fikirli  ve genelde  maddeye dönük, paraya  bağlı olmalarıdır. Kaygı ve detaya inen merak özelliği gösterirler.

HAVA : İkizler , Terazi , Kova ....«Hava» gurubunun  özelliği ise havaî bir tip olmalarıdır  sebatkar olmazlar her konuya dönüktürler, fakat bir süre sonra o konudan bıkıp başka bir konuya merak sararlar. Fedakâr ve çevreyi düşünen tiplerdir. İdrak ve kavrama yeteneğini gösterirler.

SU : Yengeç , Akrep , Balık ....«Su» gurubunun ortak özelliği ise son derece duygusal bir  kafa  yapısına  sahip  olmalarıdır. Duygusallığı  ve sezgileri gösterirler.

Her insan 12 burçtan gelen etkileri farklı oranlarda alır  kısaca İNSAN 12 burcun özelliklerinin karışımı ve terkibidir.

Esas itibariyle herkesin iki ana burcu  vardır. Ay burcu da kişi için çok önemlidir.

İÇ BURÇ (Ana) : Güneş burçlardan birinde iken doğan kişi için bu burç , Güneş burcu olarak asıl nitelikleri verir, kişinin psikolojik ve fizik yapısını oluşturur  ve "Ana" burç olarak kişinin İSTİDADINI gösterir.

YÜKSELEN BURÇ (Dış) : Dünya ekseninde dönerken saatlerin değişmesiyle ufukta farklı burçlar yükselir. Kişinin  doğduğu saatte doğu ufkunda izlenen burça Yükselen burç denilir  ve kişinin KABİLİYETİNİ gösterir. Kişi 35-40 yaşlarından sonra da  iyice «yükselen» burcun  kapsamına  girer. Eğer kişinin  doğum saati bilinmiyorsa  Yıldız Haritası meydana getirilemez. Bunun için önce doğum tarihi ve saatine gerek vardır. Bundan sonra  gök günlüğü denen «Ephemeris» adlı  bir kitap ile «Daltons table house» adlı ikinci bir kitaba ihtiyaç vardır. Ephemeris, isimli kitapta; kişinin  doğduğu gündeki  güneş sisteminde bulunan tüm planetlerin,(Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Şiron, Neptün, Plüton) hangi derece ile hangi burçta olduğunu bildirir ve yıldız haritası bu bilgiler ile çizilir. Daltons table house adlı kitapta  ise hangi burçların kişinin doğduğu saatte kaçar derecelik açılarla beynini etkilediğini gösterir. İşte çıkan netice kişinin «alın yazısı»dır!..

AY BURCU : Doğum Anındaki gökyüzünde Ayın içinde bulunduğu Burç olarak duyguları , romantizmi ,üzüntü ve sevinçlerimizi gösterir. Ay, Güneşten aldığı ışığı ve enerjiyi yansıtmak suretiyle  dünya  üzerinde çok güçlü rol oynayabilen bir uydudur  ve Ay'ın değişik devreleri, davranışlarımız,  zekamız, fizik bedenimiz kısaca  kişiliğimiz üzerinde değişiklikler meydana getirir. Sadece bizlerin değil; dünya  üzerinde  bulunan  hayvan, bitki, maden ve sıvılar üzerinde de etkili olur.
Ay; güneş sisteminde bulunan diğer gökcisimlerinde görülmeyen, kendine has özellikler gösterir. En başta gelen farkı çok hızlı ve değişken olmasıdır. 2,5 günde bir burç değiştirir. Ay 28 günde 12 burcu dolaşarak bir devresini tamamlar  ve Güneşten aldığı  ışığı  yansıtma durumlarına  göre; yeniay, dolunay ve son yarı pozisyonları vardır.

Yeniay  zamanı,  sıcaklık  ve  nemlilik  artması  nedeniyle  üretime  dönük enerji potansiyeli  çok yüksek olur. Vücut sıvılarında artış, bedende güçlenme, zekada canlılık görülür. Aşkta, işte, şansta, eğitim ve öğretimde, sağlıkta işler rast gider. Hastalar bedenen kuvvetlenir, iyileşme hızlanır.

Dolunay da; enerji potansiyeli en yüksek seviyeye ulaşır. Ancak zorlayıcı ve zarar verici yöndedir. Ayın bu güçlü çekim kuvveti insan vücudunda sıvısal, duygusal, fiziksel artışlara ve dolayısıyla farklı değişikliklere  sebep  olur. Artan bu enerji gücü; elde olmayan çeşitli patlamalara yol açabilir. Kavgalar, cinayetler, dargınlıklar, intihar vakalarında artış gözlenebilir.  Hükmedilmesi zor olan bilinçaltı, sezgiler, kin ve nefretler harekete geçer.
Son yarı da; soğukluk ve kuruluk artışı nedeniyle iniş başlar. Verimlilik düşer. Damarlarda kan azalır. Büyüme ve gelişme yavaşlar. Zekada belli bir düşüş görülür. Hasta olanların bedenleri zayıflar ve şikayetleri artar.

                                                                                                      ASTROLOJI